عکس نوشته «آفریده ی شتاب ها»


عکس نوشته عکس نوشته «آفریده ی شتاب ها»
و ما هم آفريده شتاب‏ها هستيم و فرزند حادثه‏ ها. و اين است كه از قرآن بهره نمی‏گيريم ... چون خداى قرآن، نه با شتاب، كه در جاى خود آيه‏ ها را نشان می‏دهد ... و از شتاب ما شتابى نمی‏گيرد ... «خُلِقَ الْانسانُ مِنْ عَجَلٍ ... سَأُريكُمْ آياتى. فَلا تَسْتَعْجِلُونَ ...(انبیاء، 37)
منبع: کتاب رشد (ص 13)
صاحب جمله: علی صفایی حائری