عکس نوشته «پرونده‌ی مغز بشری را نبندیم»


عکس نوشته عکس‌نوشته «پرونده‌ی مغز بشری را نبندیم»
استاد بزرگ جلال همائی یک بار فرمودند: من بعد از انبیا و ائمه مغزی به این بزرگی سراغ ندارم (اشاره به مولوی)، نظر شما چیست؟ من هم عرض کردم که نظر من این نیست. این مرد خیره شدنی است، ولی نمی‌شود پرونده مغز بشری را بست. ما نمی‌دانیم که در زیر این خاک چه‌ها خوابیده است یا در آینده چه مغزهایی برای بشر عرضه خواهد شد.
منبع: کتاب آفاق مرزبانی
صاحب جمله: علامه جعفری
گرافیست/طراح: علیرضا غلامی
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان