عکس نوشته «عدالت اقتصادی و نفی استثمار»


عکس نوشته عکس‌نوشته «عدالت اقتصادی و نفی استثمار»
بی‌شک مسأله‌ی عدالت اقتصادی و نفی استثمار از مسائل عمده‌ی آزادی است.
منبع: کتاب آزادی، هرج و مرج، زورمداری (ص 19)
صاحب جمله: شهید بهشتی
گرافیست/طراح: علیرضا غلامی
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان