عکس نوشته «بهترین شعار»


عکس نوشته عکس‌نوشته «بهترین شعار»
اگر ما امروز بخواهیم مردم دنیا را به اسلام دعوت کنیم فکر می‌فرمایید با جوی که امروز در دنیا حاکم است، بهترین شعار برای اسلام این است که اسلام دینِ چیست؟ دین حق و عدل، کار و عمل صالح.
منبع: کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان (ص 63)
صاحب جمله: شهید بهشتی
گرافیست/طراح: موسسه رسانه ای دیدار
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان