گرافکر

gerafekr

کتاب  >   حدیث سحرگاهان   >   شرح کتاب
شرح کتاب | مباحثه + -
مروری کلی کتاب حدیث سحرگاهان-3 دی
23 mb
مباحثه آنلاین – از مبحث معرفت خداوند تا انتهای کتاب – 26 آذر
19.4 mb
مباحثه آنلاین – از مبحث معرفت خداوند تا انتهای کتاب – 26 آذر
19.4 mb
مباحثه آنلاین – از مبحث معرفت خداوند تا انتهای کتاب – 26 آذر
19.4 mb
مباحثه آنلاین – از ابتدای مبحث موسی و خضر تا انتهای مبحثِ جهان بینی-19آذر
19.8 mb
شرح کتاب | شریف لک زایی + -
29- جلسه بیست و ششم (معرفت خداوند، یهود و مشرکان)
11.1 mb
28- جلسه بیست و پنجم (اندیشه و محبت، عقل و عشق)
9.4 mb
27- جلسه بیست و چهارم (روزه، شب قدر)
11.2 mb
26- جلسه بیست و سوم (تسبیح و تنزیه، معاد)
8.4 mb
25- جلسه بیست و دوم (مجادله با اهل کتاب، همبستگی با حق)
10.2 mb
24- جلسه بیست و یکم (آزمایش الهی)
9.5 mb
23- جلسه بیستم (اهل ایمان، انسان و دعوت الهی، دعا)
9.3 mb
22- جلسه نوزدهم (معاد، موسی و خضر)
10.1 mb
21- جلسه هجدهم (معراج، اسرا، قدس، عبادت و عبودیت)
12.2 mb
20- جلسه هفدهم (مفهوم قصه در قرآن، علم)
13.3 mb
19- جلسه شانزدهم (واقعه حنین، تمدن)
12.1 mb
18- جلسه پانزدهم (خمس، حرج و مشمولان آن)
7.9 mb
17- جلسه چهاردهم (زندگی و مرگ، اعتدال)
10.4 mb
16- جلسه سیزدهم (حلال و حرام، شعیب پیامبر و قوم او)
8.6 mb
15- جلسه دوازدهم (رسالت الهی، پیامبران)
13 mb
14- جلسه یازدهم (غیبت و مرگ اجتماعی)
10.1 mb
13- جلسه دهم (معاد، مالکیت)
12 mb
12- جلسه نهم (انفاق و انواع آن)
12.4 mb
11- جلسه هشتم (پیکار در راه حق، نور و ظلمات)
13.7 mb
10- جلسه هفتم (نفاق و منافقان)
14.7 mb
09- جلسه ششم (نماز، دروغ و کفر)
11 mb
08- جلسه پنجم (ایمان به غیب)
11.1 mb
07- جلسه چهارم (داستان آفرینش انسان، خلیفه اللهی)
14.7 mb
06- جلسه سوم (تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت علی)
9.2 mb
05- جلسه دوم (قرآن معجزه جاویدان)
7.1 mb
04- جلسه اول (انزال و تنزیل، تحدی، تحریف)
13.3 mb
03- مقاله «داستان آفرینش انسان»
11.3 mb
02- مقاله «قرآن معجزه جاویدان»
10.1 mb
01- تفسیر امام صدر اجتماعی است یا فلسفی؟
3.6 mb
شرح کتاب | درس گفتارهایی درباره تفسیر امام موسی صدر + -
05- تفسیرِ پویا از منظرِ امام موسی صدر – محمد كاظم شاكر
15.3 mb
04- تفسیر عقلانی قرآن از منظر سیدجمال الدین اسدآبادی و امام موسی صدر – خانم نجمه کیخا
16.7 mb
03- بعد هدایت گری قرآن در نگاه تفسیری امام موسی صدر – آقای مهدوی راد
15.9 mb
02- اندیشه های قرآنی امام موسی صدر- دکتر عبدالله نصری
26.2 mb
01- روش شناسی تفسیر امام موسی صدر- آقای ایازی
21.5 mb
شرح کتاب | مهدی فرخیان + -
01- مقاله «قرآن معجزه جاویدان»
20.8 mb