گرافکر

gerafekr

کتاب  >   سفر شهادت   >   کلیپ
کلیپ
امام صدر کربلا را زیسته است
دکتر محمدرضا سنگری در بخشی از سخنان خود درباره امام صدر می گوید: امام موسی صدر کربلا را زیسته است، جهان او جهان عاشورا و کربلا است.
رویکرد امام صدر به نقش زنان در عاشورا
حجت الاسلام مهدی مهریزی در بخشی از سخنرانی خود درباره رویکرد امام موسی صدر به نقش زنان در عاشورا اشاره کردند.
نظر دکتر محمدرضا سنگری درباره کتاب سفر شهادت
دکتر محمدرضا سنگری کتاب سفرشهادت را این گونه تعریف می کنند: مطالب کتاب سفرشهادت فرازمان است چرا که انسان محور است.
امام صدر در گفته های عاشورایی خود درصدد تغییر جامعه است
امام موسی صدر در سطر سطر گفته هایش درباره عاشورا درصدد تغییر جامعه امروز است.
معرفی کتاب سفر شهادت
حجت‌الاسلام دکتر محسن وزیری در مصاحبه ای با موضوع معرفی کتاب سفرشهادت، پررنگ ترین مواضع امام صدر علیه اسرائیل در مباحث عاشورا ایشان است.
بعد انسانی گفتارهای امام موسی صدر درباره حرکت امام حسین(ع)
حجت‌الاسلام دکتر مهدی مهریزی در مراسم آیین اختتامیه طرح ملی مطالعاتی کتاب سفر شهادت به دو نکته اشاره کردند: 1- بعد انسانی گفتار های امام صدر درباره حرکت امام حسین(علیه السلام) 2- نفی تبعیض جنسیتی، گفتگو و تفاهم در واقعه کربلا
نوآوری امام موسی صدر در ارائه تفسیر عرفی از رویدادها
حجت الاسلام دکتر محسن الویری در مصاحبه ای درباره معرفی کتاب سفر شهادت گفتند: امام صدر در ارائه تفسیر عرفی از رویدادها و پدیده‌هایی است که نگاه رایج به آنها اعجازگونه و ماورایی است.