فیلم کتاب سبز

فیلم کتاب سبز
Green book

کارگردان: Peter Farrelly
تهیه‌کننده و توزیع‌کننده: Jim Burke , Universal Studios
2018 130 دقیقه
(محل قرارگیری جوایز)

تحلیل فیلم (هشدار اسپویل)

ریویوی فیلم (بدون اسپویل)

موضوع و مضمون فیلم:

موضوع این فیلم «تعامل» است که عناوین «ارتباطات انسانی» و «کمال همنشین» هم  می‌تواند گویای همین معنا باشد.

دو نفر از دو طبقۀ اجتماعی متفاوت و با اخلاق و عادات متضاد بناست چند هفته در کنار یکدیگر باشند و به ضرورت نیازشان همدیگر را تحمل کنند تا کاری را به سرانجام برسانند. نوع رفتار آنها با هم و با اطرافیان و نیز شکل تعامل و تأثیر و تأثرشان بر هم و در نهایت نتیجه‌ای که از این همراهی و همنشینی حاصل می‌شود «مضمون» این فیلم را ساخته است.

خلاصۀ داستان:

«دان شرلی» انسانی «نخبه» و پیانیست سیاهپوست آمریکایی که در سبک موسیقی جاز کلاسیک بسیار حرفه‌ای است مجبور می‌شود برای اجرای تور کنسرت خود به شهرهای مختلفی سفر کند، آن هم در دوره‌ای که هنوز در بخش‌های جنوب آمریکا به دلیل سیاست و فرهنگ تبعیض نژادی، زندگی و کار برای سیاهپوستان سخت و خطرناک است.

او برای همراهی و محافظت از خود یک بزن‌بهادر ایتالیایی‌تبار را که بادی‌گارد مشتریان پولدار یک رستوران پر رفت و آمد نیویورک است استخدام می‌کند؛ این فرد «تونی لیپ» مردی «عوام» است که برای خود اصولی دارد اما چندان به عرف اجتماعی و بخصوص آداب طبقۀ اجتماعی دان شرلی پایبند نیست.

آن دو در تعامل با هم و در تقابل با محیط  غریب و خطرناک اطرافشان به لحاظ شخصیتی و از درون و بیرون دچار چالش‌هایی می‌شوند و در عین حال برای به سرانجام رساندن مأموریت خود سرسختانه تلاش می‌کنند…