فیلم مرهم

فیلم مرهم
salve

96 دقیقه
(محل قرارگیری جوایز)

تحلیل فیلم (هشدار اسپویل)

ریویوی فیلم (بدون اسپویل)

موضوع و مضمون فیلم:

موضوع این فیلم «شکاف نسل‌ها» است که البته موضوعات دیگری را در پی خود می‌آورد: همچون «اعتیاد»، «فرار از خانه» و «تجاوز».

دختری که از مناسبات خود با خانواده و بخصوص از پدرش راضی نیست از خانه فرار می‌کند و مدتی با پسری هم‌خانه شده و درگیر اعتیاد به شیشه نیز می‌گردد. آوارگی او ادامه دارد تا اینکه مادربزرگش در پی او می‌آید و به تنهایی باری که دیگران را خسته کرده به دوش می‌کشد و مضمون فیلم را در وجه ایجابی‌اش محقق می‌سازد…

خلاصۀ داستان:

مریم از پدرش کتک می‌خورد و تمام اعضای خانه همچون غریبه‌ای او را سرزنش می‌کنند و از خود می‌رانند. او قصد فرار از خانه دارد که مادربزرگش گوشی تلفن همراهی به او می‌دهد تا ارتباطش را با او حفظ کند و از اینجا به بعد همراهی این دختر و مادربزرگ قصه را از تهران تا شمال به پیش می‌برد…