فیلم انعکاس

فیلم انعکاس
The Castback

100 دقیقه
(محل قرارگیری جوایز)

ریویوی فیلم (بدون اسپویل)

موضوع و مضمون فیلم:

موضوع این فیلم «مکافات» است و «انعکاس اعمال» نیز همین معنی را می‌رساند.

زن و شوهری عاشق که صاحب زندگی خوبی هستند ناخواسته در مکانی دور از هم و در موقعیتی حساس قرار می‌گیرند که آزمون اخلاقی سختی را برای آنها رقم می‌زند. هر کدامشان که دست از پا خطا کنند ناخودآگاه بر عمل همسر خود تأثیر می‌گذارند و این جدال متقارن آنها با وسوسه‌ها تا آخرین لحظات فیلم ادامه می‌یابد…

خلاصۀ داستان:

زنی که تازه از سفر بازگشته در فرودگاه با مرد آشنایی روبرو می‌شود؛ کسی که در دوران دانشگاه خواستگار او بوده و به دلیل مخالفت خانوادۀ زن ارتباط آنها قطع شده و حالا مرد زبان به طعنه و گلایه می‌گشاید و علی‌رغم اکراه زن او را تا منزلش همراهی می‌کند…

در طرف مقابل و همزمان شوهر این زن که در کار ساخت‌و‌ساز است برای معاملۀ ملکی به اصفهان سفر می‌کند. در آنجا زنی را به استقبالش می‌فرستند تا در فاصلۀ آماده شدن کارها و آمدن صاحب ملک از او پذیرایی کند و راهنمای گردش او در شهر و همراهی او تا اتاقش در هتل باشد…

زن و شوهر این داستان هر دو ناخواسته از حریم اخلاق و خانواده خارج می‌شوند و مخاطب فیلم شاهد «انعکاس اعمال» این دو بر یکدیگر است، تا اینکه…