انیمیشن یک داستان شاد: جوی و هیرون

انیمیشن یک داستان شاد: جوی و هیرون
A Joy Story: Joy and Heron

کمک به دیگران، کمک به خود

کارگردان: Kenneth Kuan
نویسنده: Fiona Fry , Katie Mackin , Sibylle Preuss , Nancy Wang
تهیه کننده: Kyra Buschor , Constantin Paeplow
سال تولید: 2018
نوع: کوتاه
مدت زمان: 4 دقیقه

داستان کامل

جوی، سگ کوچک مهربانی است که به همراه صاحبش به ماهیگیری آمده.زمانی که صاحب جوی مشغول ماهیگیری است، لک لکی به نام هیرون بر روی قایق آنها می نشیند و یک کرم از ظرف طعمه های ماهی گیری برمیدارد. جوی شروع به پارس کردن می کند و لک لک به سرعت فرار می کند. صاحب جوی، برمیگردد ولی لک لک را نمی بیند. او جوی را ساکت می کند و مشغول ماهی گیری اش می شود. لک دوباره به قایق باز می گردد و کرمی دیگر برمیدارد. جوی دوباره شروع به پارس کردن می کند و اینبار هم لک لک به سرعت فرار می کند. صاحب جوی او را دعوا می کند و مشغول ماهی گیری می شود. هیرون دوباره برای برداشتن کرم به قایق می آید. این بار، جوی شخصا جلوی او را می گیرد و با هیرون درگیر می شود. ناگهان صاحب جوی باز می گردد و لک لک را می بیند و او را فراری می دهد و ظرف طعمه ها را در کنار خودش می گذارد. جوی از اینکه توانسته کاری کند خوشحال می شود و به گوشه ی قایق می رود ولی ناگهان هیرون را در آن طرف رود خانه می بیند که در کنار بچه هایش است و می خواهد به آنها ماهی بدهد ولی آنها ماهی نمی خورند. جوی ناراحت می شود و تصمیم می گیرد تا به لک لک کمک کند. او مشتی کرم را بر روی لبه ی قایق می گذارد و هیرون را صدا می کند تا کرم ها را بردارد. هیرون کرم ها را بر میدارد و پیش بچه هایش می رود. جوی از اینکه به هیرون کمک کرده خوضحال است ولی چون تمام طعمه ها را از دست داده ناراحت می شود. ناگهان هیرون با تعدادی ماهی به سراغ جوی می آید و ماهی ها را به او می دهد و می رود. صاحب جوی با دیدن ماهی ها جوی را تشویق می کند.

بیشتر کمتر