انیمیشن گروه امداد هوایی

انیمیشن گروه امداد هوایی
Sky Force 3D

نباید زمانی که به کمک من احتیاج داشتی، تنهات میذاشتم...

کارگردان: Tony Tang
نویسنده: Tony Tang
تهیه کننده: Jeff Bowler , Joe Fiorello
سال تولید: 2012
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

گروه نجات که قصد نجات دادن هم نوعان خود را دارند به دلیل کم تجربه بودن اریز و فرد دچار دردسر می شوند و این دو از گروه خارج می شوند. اریز که احساس گناه دارد، می پذیرد که باید به کارهای دیگری روی بیاورد اما به دلیل بی تجربه بودن نمی تواند در شغل های دیگر هم به درستی کار کند. آنها مدام دچار خطا در کار می شوند و اخراج می شوند. در یکی از کارهایی که از قضا سخت هم هست، تصمیم می گیرند که بمانند اما این کار آن قدر سخت است که با پستی و بلندی هایی رو به رو می شوند و تمام سعی خود را می کنند که از پس آن بربیایند. روزی به دلیل طوفانی که در مسیرشان قرار می گیرد، فرد با گروه نجات تماس می گیرد و با تداعی گذشته تصمیم می گیرند که به کار خود یعنی پیوستن به گروه نجات، برگردند. اما دچار درد سر می شوند و سرانجام با کمک دوستان امدادرسان خود که به کمکشان می آیند می توانند کارگران را نجات دهند و به گروه برگردند. پس از بازگشت به گروه نجات، اریز به ریاست امداد هوایی منصوب می شود و به دلیل تجاربی که به دست آورده با قدرت بیشتری به کار خود ادامه می دهد.

بیشتر کمتر