انیمیشن کاپیتان شارکی

انیمیشن کاپیتان شارکی
Captain Sharky

شارکی پسر بچه‌ای است که خود را ترسناکترین و قدرتمندترین دزد دریایی هفت دریا می‌داند. او برای رسیدن به آرزوی خود و داشتن یک کشتی کوچک، تمام نیازهای خود که مشتمل بر خدمه وفادار و قطب نما هستند را باید فراهم کند. شارکی برحسب اتفاق ...

کارگردان: Jan Stoltz , Hubert Weiland
نویسنده: Marc Slater
تهیه کننده: Marcus Hamann , Gabriele m Walther
سال تولید: 2018
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

شارکی که دوست دارد کاپیتان باشد با دوستان خود( موش و میمون) قایق کوچکی ساخته و در دنیای خود مشغول جمع آوری آذوقه کافی است تا به عنوان رییس دزدان دریایی، به جاهای دوردست برود.. وقتی مایکی متهم به دزدیدن نارگیل های میوه فروش می شود شارکی به او کمک کرده و هردو مجبور به فرار می شوند. بانی دختر آدمیرال بندر دریایی که از مدرسه فرار کرده و توسط پدر بازگردانده میشود وقتی صحنه فرار شارکی و مایکی را را می بیند از عرشه کشتی به داخل آب پریده و خود را به قایق شارکی می رساند. شارکی، بانی و مایکی سوار بر قایق کوچک شده و فرار می کنند. آنها به جزیزه کوچکی که مخفیگاه شارکی است و در آنجا کشتی کوچکی برای خود درست کرده است، می روند. آدمیرال جایزه ای برای برگرداندن دخترش مشخص می کند که دزدان دریایی به طمع جایزه ، شارکی و دوستانش را غافلگیر می کنند اما آنها با زرنگی و کمک موش و میمون کشتی خود را به داخل آب انداخته و از دست دزدان دریایی فرار می کنند. دزدان دریایی وقتی آنها را تعقیب می کنند با عوض کردن پرچم خود از کنار شهر پرتقالی به سلامت عبور می کنند و به قایق شارکی آسیب می زنند و وقتی برای دستگیریشان به آنها نزدیک می شوند، ناگهان آنها ناپدید می شوند. آنها وارد غاری مخفی شده اند که متعلق به پادشاه خرچنگ هاست. وقتی پادشاه خرچنگ ها از کمک کردن شارکی و دوستانش به خرچنگ های دیگر مطلع می شود، باوجود کینه ای که به رییس دزدان دریایی-جک چشم سیاه- دارد، در تعمیر کشتی کوچک شارکی به آنها کمک می کند. بعد از خارج شدن گروه شارکی، رییس دزدان دریایی آنها را دستگیر کرده و تحویل آدمیرال می دهد اما شارکی با همدستی بانی از کشتی فرار میکند و دزدان دریایی نیز توسط آدمیرال در انبار کشتی محبوس می شوند. وقتی دزدان دریایی فتیله باروت های در انبار کشتی را روشن کرده اند، ناگهان شارکی برای نجات دوستانش به کمک وسیله ای که دوستان خرچنگش برایش ساخته اند به کشتی آمده و آنها را نجات می دهد اما کشتی منفجر می شود. پادشاه خرچنگها همه افراد کشتی را (غیر از دزدان دریایی) به ساحل می رساند. درآخر آنچه که شارکی متوجه می شود این است که باهم بودن و داشتن دوست خوب که او را در سختی ها همراهی کند و به او کمک کند از رییس دزد دریایی بودن بهتر است.

بیشتر کمتر