انیمیشن پوکمون

انیمیشن پوکمون
Pokémon

تخم یک پوکمون جادویی به نام مانافی به دست فنتوم که دزد دریایی بدذاتی است می‌افتد و جک واکر و دوستانش برای نجات او دست به...

کارگردان: Kunihiko Yuyama , Michael Haigney
نویسنده: Satoshi Tajiri , Takeshi Shudo
تهیه کننده: Norman J. Grossfeld , Tomoyuki Igarashi , Hiroshi Ishikawa
سال تولید: 1998
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

ویدئوها

تیزر انیمیشن

داستان کامل

تخم یک پوکمون به نام مانافی نزد مردم دریا نگهداری می شود ولی ظاهرا فنتوم حریص تصمیم دارد آنرا دزدیده و سپس با کمک مانافی به معبد دریا برسد و تاج دریا را بدست آورد در این مسیر جک واکر و اش، می و مردم دریا به کمک او آمده و برای نجات او فداکاری های بسیاری می کنند. سرانجام مانافی از تخم بیرون می آید و به می که دختر بچه مهربانی ست علاقه مند می شود و جک واکر که نگران معبد دریاست از می می خواهد که علاقه اش را به مانافی را کنترل کند زیرا این دلبستگی مانافی را از هدف اصلی اش باز می دارد. می این واقعیت را می پذیرد و در نتیجه همگی به سمت معبد دریا راه می غتند، غافل از آنکه در تمام مسیر توسط فنتوم و زیردریایی هایش تعقیب می شوند. در نهایت فنتوم به معبد دریا و جواهر تاج دریا دست پیدا می کند ولی به محض بیرون آوردن جواهرات معبد شروع به فروپاشی می کند و فنتوم می گریزد در نهایت، اش شجاع جواهر را به جای اصلی اش بازگردانده و معبد را نجات می دهد و سپس به کمک جک واکر و بقیه دوستانش فنتوم بدذات را شکست می دهند، پوکمون ها به دریا باز می گردند ولی مانافی مهربان هیچگاه محبت های می را فراموش نمی کند.

بیشتر کمتر