انیمیشن پلوک مهربان

انیمیشن پلوک مهربان
Pluk van de Petteflet

طبیعت، خانه همه موجودات زنده است...

کارگردان: Ben Sombogaart , Pieter van Rijn
نویسنده: Janieck van de Polder , Tamara Bos , Annie M.G. Schmidt
تهیه کننده: Burny Bos , Sabine Veenendaal
سال تولید: 2004
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت