انیمیشن پرنسس لیلیفی

انیمیشن پرنسس لیلیفی
Princess Lillifee

با کنار گذاشتن خودخواهی و کمک به یکدیگر دنیا زیباتر می‌شود.

کارگردان: Ansgar Niebuhr , Alan Simpson
نویسنده: Mark Slater
تهیه کننده: Thomas Bodenstein
سال تولید: 2009
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

در شهر صورتی همه اهالی با خوبی و خوشی زندگی می‌کردند و پرنسس شهر یک پری به نام لیلیفی بود که علاقه داشت شهر را زیبا کرده و مردم را خوشحال کند.در شهر پری های دیگری هم زندگی می کردند که چندان به فکر مردم نبودند و به فکر مشکلات خودشان بودند و دائماً با یکدیگر مشاجره میکردند و به کمک او نیاز داشتند و می‌خواستند برتری خودشان را به دیگران اثبات نمایند. یک روز که یک اتفاقی افتاد و این باعث خرابی هایی برای برخی اعضای شهر شد و دیگر پری ها هم که با هم مسابقه می دادند باعث ایجاد زحمت برای مردم شهر شدند. مردم شهر از دست پری ها ناراحت شده و در جایی تجمع کردند تا در رابطه با پری ها تصمیم بگیرند. لیلیفی متوجه این قضیه می‌شود و به سراغ مردم می‌رود و از آنها می خواهد که پری ها را ببخشند اما مردم می گویند که پری ها برای آنها مزاحمت ایجاد کرده و کمک آنها نمی کنند و می گویند که اگر تا چند روز دیگر شرایط مساعد نشود آنها شهر را ترک خواهند کرد. لیلیفی به فکر رفع مشکل می افتد و با دوستانش هم فکر می‌کند که چگونه می‌تواند مردم شهر را راضی نگه دارد. به سراغ دیگر پریها می‌رود و متوجه می‌شود که آنها هم با یکدیگر مشکل دارند و بنابراین ابتدا باید مشکل پریها را حل کند تا پری ها بتوانند به مردم کمک کنند. پری ها خودخواه و خودبین بودند و چندان گذشت و محبتی بینشان وجود نداشت. لیلیفی میخواست به آنها کمک بکند اما دچار مشکل می شود و پری ها هم با او همکاری نمی‌کنند. فکری به ذهن لیلیفی می رسد که یک نمایش دسته جمعی با پری ها راه بیاندازد تا به واسطه آن بتواند نظر مردم را جلب نماید. به علت اینکه لیلیفی دچار ناراحتی و اندوه شده بود توانایی زیبا کردن شهر را از دست داده بود. سرانجام مردم شهر برای دیدن نمایش جمع می شوند . در ابتدا پری ها نمی خواستند نمایش اجرا بکنند اما وقتی شرایط لیلیفی را مشاهده کردند تصمیم گرفتند کمک کنند و یک نمایش زیبا اجرا شد و مردم شهر راضی شدند و پری ها با یکدیگر دوست شده و تصمیم گرفتن به مردم کمک نمایند.

منبع

بیشتر کمتر