انیمیشن پرندگان بهشتی

انیمیشن پرندگان بهشتی
Birds of Paradise

طینت و باطن زیبا، بهتر از ظاهر زیباست.

کارگردان:
نویسنده:
تهیه کننده:
سال تولید: 2014
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقیقه