انیمیشن پال هیزم شکن و بیب

انیمیشن پال هیزم شکن و بیب
Bunyan and Babe

حتما برای انجام کارهای بزرگ لازم نیست غول پیکر باشی

کارگردان: Louis Ross
نویسنده: Michael A. Nickles , Julia Wall
تهیه کننده: John D. Eraklis
سال تولید: 2017
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

ویدئوها

تیزر انیمیشن

داستان کامل

تراویس با خواهرش به همراه پدر بزرگش به مزرعه میروند و در آنجا مشغول کمک به پدر بزرگ خود میشوند که پدر بزرگ او را برای خرید یک متر برای اندازه گیری کلم خود که میخواهد با آن در مسابقه بزرگترین محصول شرکت کند به مغازه میفرستد و تراویس درآنجا با بلک استون برخورد میکند که مغازه دار را هیپنوتیزم میکند واز او امضا میکند برای واگذرای ملک خود تا آقای بلنس فورد تمام املاک شهر دلبرت را به دست بیاورد ومرکز خرید خود را راه اندازی کند، ناگهان بلک استون متوجه تراویس میشود وزیر دست او به دنبال تراویس مس افتد اما تراویس به داخل جنگل میرود ودر یک تنه درخت مخفی میشود که ناگهان به داخل آن میافتد و شروع به پایین رفتن میکند بعد بیهوش میشود ووقتی به هوش می آید پال وبیب را میبیند وآنها تراویس را به مزرعه برمیگردانند وشب پیش ترائیس میمانند که نصف شب بیب بیدار می شود وبیرون میرود ویک گاو به او حمله میکند واو فرار میکند ووقتی خسته میشود مقداری آب در جایی میبیند ومیخورد ولی آب سمی است وبیب مریض میشود وروز بعد پال متوجه نبود بیب میشود وبه دنبال او میرود وتراویس هم به او کمک میکند ومنشی بلنس فورد به پال خبر میدهد که بلنس فورد که به دنبال بهانه ای برای جمع کردن مردم در یکجا بود از بیب استفاده میکند تا مردم را هیپنوتیزم کرده وملک آنها را بگیرد وتراویس و پال و منشی بلنس فورد(آتریس) به سمت محل مسابقه میروند ولی متوجه میشوند که بلک استون همهی مردم وبرادرش بلنس فورد را هیپنوتیزم کرده و امضای آنها را گرفته ومحل مسابقه را آتش میزند وفرار میکند ولی پال وتراویس آتش را خاموش کرده ومردم را نجات میدهند و بلک استون وبلنس فورد هم دستگیر میشوند.

منبع

بیشتر کمتر