انیمیشن هفت رنگ

انیمیشن هفت رنگ

باید به جنگ مشکلات برم حتی اگه خطرناک باشه.

کارگردان: مازیار محمدی نژاد
نویسنده: حمیدرضا حافظی
تهیه کننده: مازیار محمدی نژاد
سال تولید: 1380
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

داستان هفت رنگ استعاره ای است با زبان کودکانه از انسانهایی که خوشتن را گم کرده‌اند و در یی سفری برای کشف رنگهای خود خصائص انسانی خود را بازمی‌یابند. حیوانات جنگل در ناز و نعمت زندگی می‌کنند اما قدر نعمتهای خود را نمی‌دانند. آنها آرزو می‌کنند رنگ دیگری باشند. اما دراثر یک اتفاق مرموز همه رنگهای خود را از دست می‌دهند و خاکستری می‌شوند. سالها بعد پروانه ای متولد می‌شود که در داستانها آمده تنها کسی است که می‌تواند رنگها را به جنگل خاکستری برگرداند. پس برای این کار سفری را پر ازحوادث، سختیها، و ماجراها آغاز می‌کند.

بیشتر کمتر