انیمیشن معلم عشق

انیمیشن معلم عشق

فکر کن، فکر کن، فکر کن، و بعد عمل کن

کارگردان: مریم سعیدی , شهرام خوارزمی
نویسنده: داود سالک
سال تولید: 1393
نوع: سینمایی
مدت زمان: 40 دقیقه

داستان کامل

یکی از اعزای گروه فرقان مامور میشود تا آیت الله مرتضی مطهری را ترور کند از آنجا که ایشان به فریمان رفته بودند، به فریمان میرود و در آنجا با خانواده مطهری و زندگی و نحوه تحصیل و جایگاه والای ایشان در علم و دانش آگاه میشود و میفهمد که گروه فرقان در مورد بی سوادی و تهجر ایشان به او بسیار دروغ گفته اند او با شناخت مطهری در کاری که میخواست شک کرده از آن منصرف میشود از آنجا که این اولین ماموریت او بود برای او از طرف گروه فرقان جاسوس گذاشته بودند . از طریق این جاسوس گروه متوجه این میشود که او قصد ترور را ندارد و گروه از جاسوس میخواهد تا او را بکشد و مطهری را هم ترور کند . جاسوس مرد را کشته و استاد مرتضی مطهری را هم به شهادت میرساند.

بیشتر کمتر