انیمیشن مرد آهنی و کاپیتان آمریکا؛ قهرمانان متحد

انیمیشن مرد آهنی و کاپیتان آمریکا؛ قهرمانان متحد
Iron Man and Captain America: Heroes United

با کمک نقاط قوت همدیگر، می‌توان بر دشمن غلبه کرد.

کارگردان: Eric Radomski , Leo Riley
نویسنده: Todd Casey , Henry Gilroy
تهیه کننده: Dan Buckley , Mo Davoudian
سال تولید: 2014
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

ویدئوها

تیزر انیمیشن

داستان کامل

افراد هایدرا وارد پایگاه مرد آهنی می‌شوند و به سراغ سلاح‌های او می‌روند. مرد آهنی و کاپیتان آمریکا به سراغ آن‌ها می‌روند و شکست‌شان می‌دهند. در همین حین توپ ریپالسل‌استارک، که آخرین اختراع مرد آهنی است، توسط افرادی هایدرایی دزدیده شده. مرد آهنی می‌رود آن را پس بگیرد. کاپیتان آمریکا چکمه‌های پرنده ندارد که با او برود. تسک‌مستر پیدایش می‌شود و کاپیتان آمریکا را شکست می‌دهد و او را با خودش می‌برد. زره یدک مرد آهنی را هم می‌دزدد. کله‌سرخ، فنون مبارزه را از ذهن کاپیتان آمریکا دانلود می‌کند و در مغز او اطلاعاتی وارد می‌کند که او را به یک سرباز هایدرا تبدیل می‌کند. مرد آهنی به مخفیگاه هایدرا نفوذ می‌کند. کاپیتان آمریکا با او مبارزه می‌کند. با شوک الکتریکی، اطلاعات ضبط‌شده در ذهن کاپیتان آمریکا پاک می‌شود و او به خودش می‌آید. دونفری تسک‌مستر را شکست می‌دهند. کاپیتان آمریکا وانمود می‌کند کماکان تحت سلطه هایدرا است و همراه با مرد آهنی در سفینه‌ای به مخفیگاه اصلی کله‌سرخ می‌رود. در آن‌جا سربازان هایدرا در حال آماده‌شدن برای یک حمله بزرگند. کپی‌های انسانی بزرگی از کاپیتان آمریکا نیز در حال تولید است. کاپیتان آمریکا و مرد آهنی در آن‌جا خرابکاری می‌کنند و درگیر می‌شوند. تسک‌مستر که لباس یدک مرد آهنی را پوشیده، علیه کله‌سرخ می‌شورد، اما سلاحش عمل نمی‌کند. معلوم می‌شود خود همین خیانت هم تحت کنترل کله‌سرخ به تسک‌مستر القاء شده. کله‌سرخ تسک‌مستر را به مبارزه با کاپیتان آمریکا و مرد آهنی وامی‌دارد. او از آن دو شکست می‌خورد. کله‌سرخ کپی‌های کاپیتان آمریکا را که هیکلی‌تر از اویند، برای مبارزه فرامی‌خواند. کاپیتان آمریکا و مرد آهنی مشغول نبرد می‌شوند، اما به سختی تعدادی از کپی‌ها را شکست می‌دهند، در حالی که تعداد کپی‌ها گویی تمام‌نشدنی است و تعدادشان صدها یا هزاران نفر است. کاپیتان آمریکا و مرد آهنی در محاصره‌اند که ناگهان هالک سرمی‌رسد و شروع به تار و مار کپی‌ها می‌کند. کله‌سرخ می‌خواهد با موشکی عظیم، سِرُمی در کشور پخش کند که همه را به سربازان شکست‌ناپذیر برای او تبدیل کند. کاپیتان آمریکا مشغول مبارزه با کله‌سرخ می‌شود. آخرین پرتاب سپر او، به کله‌سرخ نمی‌خورد. کاپیتان آمریکا پرتاب موشک را فعال می‌کند. معلوم می‌شود او سپر را طوری انداخته بوده که در بدنه موشک شکاف ایجاد کرده و سوخت آن را جاری کرده است. با روشن‌شدن موشک، سوخت مشتعل می‌شود و کل پایگاه منهدم می‌شود. کاپیتان آمریکا و مرد آهنی و هالک می‌گریزند. کله‌سرخ و تسک‌مستر توسط شیلد دستگیر می‌شوند.

بیشتر کمتر