انیمیشن عملیات کاتماندو

انیمیشن عملیات کاتماندو
Mission Kathmandu

خواستن به شرط تلاش، توانستن است.

کارگردان: Pierre Greco , Nancy Florence Savard
نویسنده: Pierre Greco
تهیه کننده: Nancy Florence Savard
سال تولید: 2018
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

محقق سایمون در جست و جوی پا گنده ای است که وجود آن را اثبات نماید. زیرا در صورت عدم مدرک قانع کننده توسط او توسط رییس اخراج می شود. نلی به عنوان کاراگاه در این سفر برای کشف پا گنده سایمون را همراهی و کمک می کند. در طول مسیر یا تنسینک آشنا می شوند و او با آن ها برای کشف این موجود همراه می شود. جاسمی پرنده ای است که در بعضی مواقع راهنما و همراه سایمون می باشد. برای رسیدن به مقصد نلی خلبانی می کند و این عامل سبب وحشت همه می گردد. با آسیب به تنسینک، نلی و سایمون به او کمک می کند. آن ها بعد از تلاش های بسیار در کشف حقیقت و یافتن پا گنده ها و هم چنین ترس و وحشت های زیاد و سپری کردن زمان طولانی موفق به پیدا کردن رد پای بزرگ می شوند. این سبب شادی آن ها می شود. آن ها با دنبال نمودن رد پای موجود به کشف حقیقت برسند. در نتیجه می توانند ما گنده ها را پیدا کرده و به مستند سازی بپردازند. برای نجات از این منطقه به تیم حفاظتی و کمک رسانی اطلاع دادند. هربارد با هواپیما به کمک می آید ولی فیلم مستند را دزدیده و با خود می برد و به همه دروغ می گوید که ساخت و کشف مستند پا گنده کار او بود. با تلاش های نلی و سایمون و هم چنین تنسینک آن ها موفق می شوند کشف خود را به نام خود به ثبت برسانند.

منبع

بیشتر کمتر