انیمیشن عتیقه فروشی قدیمی

انیمیشن عتیقه فروشی قدیمی
The Old Curiosity Shop

پایان خودخواهی و بداندیشی همیشه نابودی است.

کارگردان: Warwick Gilbert
نویسنده: Charles Dickens , Alexander Buzo
تهیه کننده: Eddy Graham , Tom Stacey , George Stephenson
سال تولید: 1984
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

نل دخترکی مهربان است که از پدربزرگش مراقبت می کند و در کارهایش به او کمک می کند. اما پدربزرگ او به شخصی بد اخلاق و طمع کار به نام کوولب بدهکار است که هر روز هم نل را برای گرفتن پول بیشتر پیش او می فرستد. این وضعیت بد هر روز بدتر می شود تا اینکه با تصمیم کوولب به گرفتن تمام مغازه و عتیقه جات داخل آن به عنوان بدهی خود، نل و پدربزرگش را مجبور به فرار شبانه و خروج از لندن می کند. نل تلاش دارد در دنیای بیرون، زندگی خوبی را به همراه پدربزرگ آغاز کند، اما ترس پدربزرگ از تعقیبش توسط کوولب، و همچنین چیزی که نل با کمال ناراحتی متوجه می شود، یعنی قماربازی پدربزرگ، و دزدیدن پولهای او و حتی تصمیم به سرقت از دوستان جدید او، باعث می شود نل نتواند در یک جای مناسب و مشغول به کاری خوب باشد. این آوارگی باعث بیماری نل می شود، از سویی دیگر، کیت، دوست نل و پدربزرگ و ریچارد که قصد ازدواج با نل را دارد به دنبال آن ها می گردند، اما موفق به یافتن آن ها نمی شوند. حتی کوولب با جرم تراشی برای کیت او را به زندان می اندازد تا بتواند نل و پدربزرگش را پیدا کند ولی نمی تواند و سرانجام با برملا شدن تبهکاری های او، قبل از رسیدن پلیس در تلاش برای فرار، از بین می رود. بیماری و پایان یافتن توان نل، باعث می شود با مدیری جوان برخورد کنند که او نل و پدربزرگش را پیش خود برده و برای آن ها خانه ای تهیه می کند. اما بیماری نل که از دوران سخت آوارگی باقی مانده او را رها نمی کند و پایان غم انگیزی در انتظار اوست.

بیشتر کمتر