انیمیشن عاشورائیان؛ مسلم بن عقیل

انیمیشن عاشورائیان؛ مسلم بن عقیل
Ashouraeian

مسلم تنها شد، چون مردم معتقد نبودند

کارگردان: ناهید صمدی امین
نویسنده: مهرداد رجبی
سال تولید: 1386
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

مسلم بن عقیل، پسر عمو و نمایندۀ امام حسین علیه‌السلام، بنا به دعوت مردم کوفه از امام حسین علیه‌السلام، به این شهر عزیمت می‌کند تا از مردم این شهر بیعت بگیرد. حامیان خلیفه، یزید را از ناتوانی «نعمان»، حاکم کوفه، مطلع کرده و یزید، عبیدالله بن زیاد را به این شهر می‌فرستد. مردم کوفه به تصور اینکه او امام حسین علیه‌السلام است از او استقبال می‌کنند. عبیدالله، بیعت‌کنندگان امام حسین علیه‌السلام را تهدید کرده و به دیدن یکی از ایشان به نام «هانی» می‌رود. به مسلم، که در خانه هانی به سر می‌برد، پیشنهاد می‌شود عبیدالله را بکشد ولی امام حسین علیه السلام که از طرف بیست پنج هزار نامه از طرف مردم کوفه برای حکومت بر آن دعوت شده بود به آن سمت در حرکت بود قبل از رسیدن امام پسر عمومی خود مسلم را جهت سنجیدن اوضاع و صحت قضیه به آنجا می فرستد مسلم در روزهای نخست به صحت قضیه پی می برد و پیکی را به سوی امام می فرستد ولی یزید که از تصمیم مردم و امام آگاه شده قبل از رسیدن امام عبیدالله را به سوی دارلعماره و حکومت کردن بر کوفه روانه می کند او که نمی توانست به شهر از طرف یزید ورود کند خود را به شمایل امام در می آورد و مردم جاهل گول خورده و او را تا دارلعماره به همراه جشن همراهی می کنند ولی به محض رسیدن خود را معرفی و بر تخت می نشیند و با حیله ها و ثروت حکومتی همه تلاش خود را جهت نرسیدن امام و کشتن نماینده امام انجام می دهد سرانجام او نماینده امام و اطرافیان او که به ایشان کمک نمودند را ناجوانمردانه دستگیر و به شهادت می رساند.

بیشتر کمتر