انیمیشن شنل قرمزی

انیمیشن شنل قرمزی
Hoodwinked

حل مساله یک دزدی پیچیده توسط بازپرس

کارگردان: Cory Edwards , Todd Edwards , Tony Leech
نویسنده: Cory Edwards , Todd Edwards , Tony Leech
تهیه کننده: Katie Hooten , Maurice Kanbar , David K. Lovegren , Sue Bea Montgomery , Preston Stutzman
سال تولید: 2006
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

ویدئوها

تیزر انیمیشن

داستان کامل

در شهر که اتفاق دزدی دستور پخت های شیرینی اشخاص در حال انجام است و مردم به دلیل نداشتن دستور پخت شیرینی بیکار می شوند پیغامی به شنل قرمزی می رسد که دزدی بعدی، مربوط به دستور پخت شیرینی مادر بزرگ تو است که در نزد توست. شنل قرمزی برای همین با کتاب دستور پخت به سوی خانه مادربزرگ حرکت می کند تا کتاب را در جای امنی قرار دهد اما در جریان حرکت به سوی خانه مادر بزرگ در بین راه گرگی سد راه او می شود. شنل قرمزی با ترفندی او را دست به سر می کند و به خانه مادربزرگ می رسد. وقتی به خانه مادر بزرگ وارد می شود متوجه می شود که روی تخت به جای مادر بزرگ همان گرگ دراز کشیده و در همین حین مادر بزرگ نیز بادست و پای بسته از کمد خارج می شود و در همین زمان پلیس و بازپرس نیز ورود می کنند. بازپرس با شنیدن تمامی اتفاقات رخ داده برای اشخاص سرانجام به دزد واقعی که نقشه ای پیچیده برای این کار کشیده بود دست می یابد

بیشتر کمتر