انیمیشن شرک در کریسمس

انیمیشن شرک در کریسمس
Shrek the Halls

شرک و خانواده اش تصمیم می گیرند که سال نو را در کنار هم جشن بگیرند.

کارگردان: Gary Trousdale
نویسنده: Bill Riling , Theresa Pettengill , Sean Bishop , Gary Trousdale
تهیه کننده: Gina Shay , Teresa Cheng , Aron Warner
سال تولید: 2007
نوع: کوتاه
مدت زمان: 30 دقیقه

داستان کامل

شرک به فرزندان خود می گوید پدر سگ. او از رفتار خر عصبانی می شود. شرک به خر می گوید گم شو. خر به شرک می گوید برای کریسمس خود را آماده کند و شرک از این حرف خر عصبانی می شود. پرنسس از اینکه اولین کریسمس خانوادگی را برگزار می کند خوش حال است. شرک برای برپایی جشن کریسمس به مغازه می رود و از اینکه نیمه ی شب مغازه هنوز باز است خدا را شکر می کند. خیلی از مردم شهر از اینکه هنوز خود را برای جشن کریسمس آماده نشده اند و درخت کریسمس تزیین نکردند ناراحت اند. پرنسس به شرک می گوید با همکاری هم خود را برای برگزاری جشن کریسمس مهیا می کنند. او از اینکه برای جشن کریسمس عالی پیش رفته است رضایت دارد. شرک از ورود ناگهانی خر به خانه اش عصبانی می شود. پرنسس، خر و سایر حیوانات در جشن کریسمس می رقصند. بیسکوئیت ها به یکدیگر می گویند هیچ وقت با یکدیگر قهر نمی کنند و به هم محبت می ورزند. آن ها با دیدن بابانوئل می ترسند. شرک از شنیدن داستانی که خر برای جمع تعریف می کند عصبانی می شود. او از آتش گرفتن بدنش می ترسد و فرار می کند. پرنسس از اینکه شرک دوستانش را از خانه بیرون کرد ناراحت می شود. شرک موسیقی گوش می دهد. او از اینکه خر و دوستانش را بیرون کرده است عذرخواهی می کند. خر به شرک می گوید همه او را دوست دارند. موش ها از جشن کریسمس احساس رضایت دارند.

بیشتر کمتر