انیمیشن شتر حضرت صالح (علیه السلام)

انیمیشن شتر حضرت صالح (علیه السلام)

سرگذشت پیامبران و قومشان برای عبرت آموزی ماست

کارگردان: رشید برجی , یونس عباس زاده
نویسنده: مهدی نایه
تهیه کننده: عبدالرضا صفوی
سال تولید: 1384
نوع: سینمایی
مدت زمان: 34 دقیقه

داستان کامل

مردمی در قومی بنام ثمود با هم زندگی می‌کردند که در آن عده ای زور گو و ظالم نیز حضور داشتند و فرودستان و افراد ضعیف از نظر مالی را تمسخر و به آنها فخر می‌فروختند. در این میان خداوند مبلغ و بشارت دهنده و راهنمای خود یعنی پیامبری از جنس خود مردم را جهت راهنمایی و به راه حق کشاندن در آن قوم قرار داد. پیامبر خدا حضرت صالح در آن قوم یار و غمخوار افراد ضعیف و مومن بود و بیم دهنده به ظالمان که این گونه رفتار نکنند. روزی ظالمان تصمیم می گیرند حضرت صالح را مورد آزمایش قرار دهند به همین جهت از او معجزه ای می خواهند تا اگر او نتواند او را در بین مردم تمسخر کنند، اما او به اذن خداوند از دل کوه شتری را خارج می کند. او به فرمان خداوند مشخص می کند که یک روز این شتر از آب نهر بایست استفاده نماید و یک روز نیز مردم ده، چرا که آوردن شتر به اذن خداوند و به خواست خودتان بوده وهم اکنون نیز این حیوان با شما شریک خواهد بود. ولی مشرکان همچنان قانع نشدند عده ای را اجیر کرده و به وسیله آنها و شتر را می کشتند. حضرت صالح سه روز به آنها جهت امر توبه از آن گناه فرصت می دهد و بعد از ان می گوید گرفتار عذاب الهی می شوند. ولی قوم حضرت صالح در ادامه حتی قصد کشتن پیامبر خود را می گیرند و در اینجا خداوند عذاب خود را بر این قوم نازل می کند. در داستان بعدی سرنوشت زندگی حضرت عُزَیر نقل می شود که برای او زنده شدن مجدد سوال می گردد و از درگاه خداوند آن را می پرسد. او که به همراه حیوانی که تازه خریده بود و مقداری آذوقه در راه بود در کنار درختی احساس خستگی می کند و قدری می خوابد خواب او به صد سال می انجامد و جسد و استخوان هایش نیز متلاشی می شود ولی به امر و اذن خداوند بعد از صد سال مجدد خودش و الاغش جانی مجدد گرفته و زنده می شوند بعد از بیدار شدن فرشته وحی بر او نازل می شود و می رسد که چند وقت به خواب رفته او می ندارد که چند ساعت بوده ولی بعد از دیدن دقیق تر اطراف متوجه خواب چند ده ساله خود می شود و بیش از پیش پی به عظمت و قدرت خداوند می برد.

بیشتر کمتر