انیمیشن سفر به سرزمین دور

انیمیشن سفر به سرزمین دور
Journey to Distant Land

برای رسیدن به حقیقت، باید از علاقه‌هات دل بکنی.

کارگردان: ساسان پسیان
نویسنده: ساسان پسیان
سال تولید: 1386
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

ویدئوها

تیزر انیمیشن

داستان کامل

پادشاه بسیار سرگشته و حیران به جای این که به فکر نجات مردم و سرزمینش باشد، در فکر رسیدن به اکسیری است که با آن زره خود را رویین کند تا شکست ناپذیر شود. سردار سپاه هم از کم بودن نیروها خبر می دهد چرا که تا کنون گمان می کردند کابوس با آن ها قصد جنگ ندارد، در این میان، تنها دانای شهر است که به فکر نجات مردم و از بین بردن کابوس سیاه است، اما او اکنون زندانی شده است، مشاور پادشاه به او یادآوری می کند تا مرد دانا را از زندان نجات دهد تا او بتواند کابوس سیاه را شکست دهد، اما وزیر بی کفایت پادشاه رابطه خوشی با مرد دانا ندارد و از هر فرصتی برای شکنجه و بدنام کردن او استفاده می کند، او به پادشاه می گوید که مرد دانا با کابوس همدست است و برای او جاسوسی می کند، پادشاه مشاور را به سراغ مرد دانا می فرستد تا او ار از زندان فرا بخواند اما دانای شهر به مشاور می گوید اگر پادشاه به دنبال حقیقت است خودش باید به زندان بیاید، حال باید دید حقیقت کدام است و آیا پادشاه مرد دانا را از زندان نجات می دهد تا با کمک او کابوس سیاه را از بین ببرند و نور و امنیت را به کشورشان بازگردانند و یا کابوس با نیروهای اهریمنی خود پیروز خواهد شد؟

بیشتر کمتر