انیمیشن زورو

انیمیشن زورو
The Amazing Zorro

تقابل خیر و شر، پیروزی از قِبَل اتحاد است...

کارگردان: Scott Heming
نویسنده: Michael Harris
تهیه کننده: Christy Buskirk , J.C. Cheng , Andy Heyward , Patty Jausoro , Kyle Jolly , Michael Maliani
سال تولید: 2002
نوع: سینمایی
مدت زمان: 57 دقیقه

داستان کامل

حاکمی ظالمی در منطقه ای حکمرانی می کند. مردم را به شدت آزار و اذیت و اموال آنها را به ناحق به عنوان مالیات از آنها می گیرد، هیچ شخصی در مقابلش نمی تواند بایستد. در این بین یکی از زیر دستان فرماندار به نام دون کارلوس که از اشراف و سرمایه‌داران بود جلوی فرماندار به این وضع سختگیری بر مردم معترض می شود. فرماندار نیز کلیه اموال او را مصادره به نفع خود می کند و به جز ملکی برای خانواده دون کارلوس باقی نمی ماند پس به سوی آنجا رهسپار می شود. ملک او در همسایگی خانواده دلاوگا قرار دارد. زیر دستان فرماندار که به عنوان نظامی ها وظیفه گرفتن خَراج از مردم را دارند به واسطه قدرت فرماندار هرگونه ظلم و ستمی به مردم تحمیل می کنند و مردم توان دفاع از خود را ندارند. در این میان زورو فردی قدرتمند جلوی زورگویی های حاکم و زیردستانش بر مردم ظاهر می شود و از حق مردم دفاع می کند. او بارها با ماموران فرماندار جنگیده و مردم را نجات می دهد ولی چون تنها است به تنهایی قدرت برداشتن فرماندار از آن جایگاه را ندارد طی اتفاق هایی که می افتد او به همه می فهماند که تنها را برداشتن فرماندار ظالم اتحاد مردم می باشد و این اتحاد و همدلی است که رمز پیروزی است. در این بین عده ای قرار دارند که خیر هستند همانند زورو و عده ای شر محض هستند همانند کاپیتان که تا لحظه آخر از شرارت دست نکشیده و بویی از احترام گذاشتن و رعایت عدالت نبرده وجود و سِرشت او را گویی با ظلم و شر پیچیده اند. عده دیگری نیز وجود دارند که خاکستری هستند و میان حق و شر در تلاشند که به کدام سو بروند این آموزه‌های اخلاقی و دادن جهت دیگران به آنها است که مسیر خود را مشخص می کنند همانند گروهبان گارسیا که این موقعیت را در او تجربه می کنیم. البته شخصیت‌های دیگری نیز وجود دارند که خاکستری داستان هستند ولی نیاز به ارشاد خارجی ندارند بلکه تحولی داخلی در خود را نیازمند همانند پدر زورو که تحول ایجاد شده در او و ایثار و فداکاری هایش برای رفیق و دوست سابق دون کارلوس را می بینیم. عده دیگری در داستان نقش ایفا می کنند که هدف اصلی آنها ایثار برای دیگری یا فردی آزاده طلب همانند زورو نیستند بلکه آنها به جمع می پیوندند و همراهی یا خیر یا شری می کنند که منفعت آنها در آن باشد و در این راه نیز چیزی کم نمی گذارند و قوه ارشادی آنها در منفعت شخصی خلاصه شده و برای این گزینه نیز اشراف منطقه تمثیل مناسبی هستند. هرگاه عده‌ای متحد در امری شوند هیچ امری جلودار آنها نخواهد شد اتحاد رمز پیروزی است.

منبع

بیشتر کمتر