انیمیشن زرد و مشکی

انیمیشن زرد و مشکی

سمندر، یک دوچرخه به رنگ های زرد و مشکی است. او یک دوچرخۀ مسابقه است و در مسابقات بزرگی شرکت می کند. رُقبای سمندر برای خارج کردن او از دور مسابقات به هر کَلکی دست زده و تقلب می کنند و ...

کارگردان: کیانوش عابدی
نویسنده: فریدون عموزاده خلیلی
سال تولید: 1392
نوع: سریال
مدت زمان: 15 دقیقه