انیمیشن زایرا گل می چیند

انیمیشن زایرا گل می چیند
Daisy Cutte

جنگ بزرگان، کشتار کودکان

کارگردان: Enrique García , Rubén Salazar
نویسنده: Enrique García
تهیه کننده: Rubén Salazar
سال تولید: 2010
نوع: کوتاه
مدت زمان: 6 دقیقه

داستان کامل

دختری کوچک که در یک شهر عرب زبان زندگی می کند، در کلاس درس به یاد یکی از دوستان تازه شهید شده ی خود است. او نقاشی ای از یک گل به یاد او در دفترش کشیده است. در راه خانه، انگار دوستش را در خیابان می بیند ولی وقتی بیشتر دقت می کند، می فهمد که اشتباه کرده است. در هنگام غروب آفتاب، دخترک بر سر مزار دوستش رفته و برای او شمع روشن کرده و بر سر مزارش گل می گذارد. روز بعد، هنگامی که بچه های دیگر به مدرسه می روند، او به پارک رفته و به دوستش فکر می کند. در همین زمان، یک هواپیما، بمبی در نزدیکی او بر زمین می اندازد. دختر کوچک، بر اثر انفجار می میرد و روح او به دوستش می پیوندد.

منبع

بیشتر کمتر