انیمیشن زامبلنیوم

انیمیشن زامبلنیوم
Zombillénium

هکتور یک بازرس کنترل کیفیت که به همراه دخترش لوسی زندگی می‌کند .او همسرش را مدتی پیش ازدست‌داده و به‌تنهایی از لوسی مراقبت می‌کند. درراه مدرسه ، لوسی از پدرش می‌خواهد تا اورا به پارک زامبی‌ها که همان نزدیکی است ببرد و هکتور به او قول می‌دهد که روزی اورا به آنجا ببرد. پس از رساند لوسی به مدرسه ناگهان در خیابان ...

کارگردان: Alexis Ducord , Arthur de Pins
نویسنده: Alexis Ducord , Arthur de Pins
تهیه کننده: Mat Bastard , Marc Bonny , Arnauld Boulard
سال تولید: 2017
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

هکتور یک بازرس کنترل کیفیت که به همراه دخترش لوسی زندگی می‌کند .او همسرش را مدتی پیش ازدست‌داده و به‌تنهایی از لوسی مراقبت می‌کند. درراه مدرسه ، لوسی از پدرش می‌خواهد تا اورا به پارک زامبی‌ها که همان نزدیکی است ببرد و هکتور به او قول می‌دهد که روزی اورا به آنجا ببرد. پس از رساند لوسی به مدرسه ناگهان در خیابان با یک زامبی اسکیت سوار برخورد کرده و ماشینش به چراغ راهنمایی برخورد می‌کند . او که بهت‌زده شده به کافه نزدیک آنجا رفته و موضوع را با مردان آنجا درمیان می‌گذارد و آن‌ها می‌گویند که این زامبی‌ها از پارک زامبی‌ها به شهر آمده‌اند و هکتور به خاطر دخترش تصمیم می‌گیرد به آنجا رفته و طی کنترل کیفیت وسایل آنجا در صورت امکان آنجا را تعطیل کند. او پس از مراجعه به آنجا با پیشنهاد رشوه مدیر آنجا، فرانسیس روبرو می‌شود ولی خودداری کرده و هنگامی‌که مشغول بازرسی است سقوط کرده و درنهایت به یک زامبی تغییر پیدا می‌کند. اما پذیرفتن این شرایط برایش دشوار است. ضمن فرار از پارک توسط یک مرد مسلح تعقیب شده و در آخر توسط گرچن جادوگر نجات پیداکرده و به پارک بازمی‌گردد. پارک درگیر رکود درآمد است و شیطان مدیر پارک را تهدید می‌کند که اگر شرایط را بهبود نبخشد اورا به جهنم می‌فرستد. هکتور که کمی به شرایط عادت کرده با سعی و تلاشش موفق می‌شود کمی به بهبود اوضاع کمک کند ولی استیون که حسادت می‌کند اورا در فرصتی به جهنم فرستاده و طی نقشه‌ای با سرمایه‌گذاران به نتیجه رسیده و فرانسیس را از مدیریت خلع نموده و جایگزین او می‌شود. او در اولین اقدام تمام زامبی‌ها را به جهنم می‌فرستد. لوسی نیز که دلش برای پدرش تنگ‌شده از طریق پوسترها متوجه حضور پدرش در پارک شده و در آنجا به کمک گرچن که توسط استیون مورد سوءاستفاده قرارگرفته پدرش را متوجه وجودش در پارک کرده و هکتور با تلاش بسیار و با کمک سایر زامبی‌ها، استیون را خلع کرده و لوسی را با کمک گرچن از مرگ نجات می‌دهد، گرچن هم درصحنه پایانی برای بردن لوسی به خانه به مدرسه او مراجعه می‌کند.

منبع

بیشتر کمتر