انیمیشن دزدان دریایی اقیانوس آرام

انیمیشن دزدان دریایی اقیانوس آرام
Pirates enel callao

اگر نمیتوانی شرایط را به حالت دلخواه درآوری، سعی کن بهترش کنی.

کارگردان: Eduardo Schuldt
نویسنده: Pipo Gallo , Hernan Garrido Lecca
تهیه کننده: Eduardo Schuldt
سال تولید: 2005
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

آلبرتو و دوستانش برای اردو به قلعه ی جادویی ال فیلیپه رفته اند. او از روی کنجکاوی از جمع جدا شده و در قلعه راه میرود که ناگهان در گودال زمان می افتد و به قرن هفده و زمان جنگ اسپانیا با دزدان دریایی هلند منتقل میشود. او در آنجا اگناچو را میبیند و باهم سعی میکنند راه بازگشت به خانه را پیدا کنند اما متوجه میشوند که قلعه ی ال فیلیپه در آن زمان هنوز ساخته نشده. آلبرتو تصمیم میگیرد که در تاریخ موثر باشد و کاری بکند. او با اورپی آشنا شده و به او علاقه مند میشود و وقتی می بیند اورپی و برادرش دوست دارند پرو به استعمار هلند درآید، تصمیم میگیرد به دزدان دریایی کمک کند. اگناچو با این کار مخالف است چون میداند هلندی ها برده داری میکنند و افرادی ستمگرند اما آلبرتو به او توجه نمیکند. (ادامه ی متن ماجرای داستان را لو میدهد) چندی بعد دزدان دریایی اورپی را میدزدند و آلبرتو او را فراری میدهد و متوجه میشود که برادر اورپی از کمک به هلندی ها پشیمان شده و سعی میکند جلوی دزدان دریایی ایستاده و آنها را متوقف کند که نتوانند به جنگ با اسپانیا ادامه دهند. او به همراه اگناچو وارد کشتی دزدان دریایی شده و آنها را میترساند و کشتی شان را به آتش می کشد. اما جک هرمیت با شمشیرش به آنها حمله کرده و اگناچو را می کشد اما در میانه ی درگیری با آلبرتو کشته میشود و پرو مستعمره ی اسپانیا باقی میماند. آلبرتو در نهایت موفق نمیشود راه بازگشت به خانه را پیدا کند و در قرن هفده باقی میماند، بدون اینکه کسی بتواند او را ببیند. او میگوید هنوز هم در سن لورنزو زساکن است و منتظر بچه هاست تا به دیدار او بروند. آلبرتو در زمان پیری اش ماجرای اتفاقاتی که برایش رخ داده را در نامه ای نوشته و داخل بطری به آب می اندازد. کودکانی که کنار ساحل زندگی میکنند آن را پیدا کرده و میخوانند و به این ترتیب داستان زندگی او در انیمیشن روایت میشود.

منبع

بیشتر کمتر