انیمیشن دردسرهای پیگی

انیمیشن دردسرهای پیگی
Piggy Tales

راه درست برای حل مشکلات را پیدا کنید.

کارگردان: eric gauglione , meruan salim , joonas rissanen
نویسنده: eric gauglione , ritva eskelinen
تهیه کننده: Mikael hed , steve pegram
سال تولید: 2014
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

پیگی ها، همان موجودات خبیث و خرابکار در مجموعه انیمیشن پرندگان خشمگین هستن که اینبار به تنهایی و فقط به صورت گروه های مختلف از پیگی ها در قسمت های مختلف حضور دارند. پیگی ها در این مجموعه انیمیشن با حفظ حالت کلی شخصیت هایشان که عموما با کارهای تعجب برانگیز و برگرفته از سطح آی کیوی پایین آنهاست باعث پدید آمدن لحظه ها و صحنه های جذابی میشوند. عموما داستانهای به وجود آمده باعث بروز خرابکاری میشوند و همین اشتباهات پیگی ها و کار های دور ذهنشان برای کودکان جذاب است، اما پیوستگی در آیتم های مختلف دیده نمی شود. معمولا پیگی ها در یک پس زمینه سفید همراه با وسایلی که با آنها کار هایی انجام می دهند حضور دارند. در این انیمیشن در بعضی موارد پیوستگی هایی دیده می شود به عنوان مثال در یکی از آیتم ها یک سفینه کوچک فضایی از طریق دهان یکی از پیگی ها وارد بدن او می شود و این آیتم به پایان می رسد. بعد از پنج آیتم و این بار در یک آیتم جدید، مجدد همان پیگی وارد مطب دکتر میشود که دکتر او را درمان می کند. اما این موارد به ندرت دیده می شوند و یکپارچگی در آیتم ها وجود ندارد. پیگی ها، اکثرا خودشان به وجود آورنده مشکلات و دردسرهایشان هستند و نحوه حل کردن این مشکلات این انیمیشن را به شدت برای کودکان جذاب می کند. در اواسط انیمیشن به چند آیتم کمی بلندتر برمیخوریم که از شخصیت های مشابه شخصیت های پرندگان خشمگین در انیمیشن مشاهده می شود و سپس آیتم های متعدد از پیگ هایی که در حال انجام کارهای عمرانی با جعبه های معمولی، وجود دارد که باز هم یکپارچگی در داستان نیست.

بیشتر کمتر