انیمیشن خورشید نینوا

انیمیشن خورشید نینوا

اگر حق باشی، از هیچ کس ترسی نداری

کارگردان: علیرضا فرمانی
نویسنده: علیرضا فرمانی
سال تولید: 1386
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

بعد از مرگ معاویه فرزندش یزید به حکومت مدینه رسید او از همه بیعت گرفت اما امام حسین با او بیعت نکرد از همین رو به ولید و مروان امر کرد تا بیعت امام را برایش بیاورند اما امام نپذیرفت و مدینه را به قصد مکه ترک کرد زمانی که امام در مکه بود مردم کوفه برای امام نامه های بسیار فرستادند تا به کوفه برود که آنان امام و راهنمایی جز او ندارند. زمانی که خبر به یزید رسید والی کوفه را که در برخورد با این مردم فردی قاطع نبود برکنار و عبیدالله بن زیاد را حاکم کوفه کرد . امام برای سنجش سخن کوفیان پسر عموی خود مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد زمانی که او به کوفه رسید مورد حمایت بزرگان کوفی قرار گرفت اما بعد از چندی با تهدید بزرگان کوفه توسط ابن زیاد مردم کوفه مسلم را تنها گذاشتند و زمانی که زنی به او کمک کرد و به او جا و مکان داد پسر زن جای اورا به طمع چند دینار به ابن زیاد لو داد و اورا دستگیر و به شهادت رساندند.خبر شهادت مسلم که به امام رسید امام شخصی به نام غیث را ببا نامه ای برای صحبت با بزرگان کوفی و سنجش اوضاع به کوفه فرستاد اما در مسیر در شهر قادسیه دستگیر شد و به ابن زیاد تحویل شد از او خواستند محتوای نامه و مقصد آن را بگوید یا به امام و خاندانش فحاشی کند او قبول کرد تا فحاشی کند اورا به بلند ترین قسمت بازار شهر بردند و او بر روی بام ایستاد و بعد از ستایش خدا و اهل بیت پیامبر به تمجید از آنان پرداخت درنتیجه به دستور ابن زیاد از بالای بام به پایین پرتاب شد و به شهادت رسید.اوضاع که اینگونه بود و امام در راه کوفه ابن زیاد به تشویق درباریان خود تصمیم به جنگ با امام حسین گرفت و سپاهی 6000 نفری را به مقابله با امام گمارد در بین سپاهیان گروهی به فرماندهی حر مامورشدند راه را بر امام ببندند و امام را نزد ابن زیاد برای بیعت با معاویه ببرند اما امام نپذیرفت و راه خود را به سمت کوفه کج کرد اما به حر ماموریت داده شد با شدت با امام برخورد کند اما امام با او سخن گفت و او نتوانست . در روز 6 محرم آب را بر امام بستند و آنان را محاصره کردند در این بین چندین بار امام و یارانشان با سپاهیان کوفه صحبت کردند تا از جنگ دست بردارند اما نشد شب 9 ام محرم امام به یارانش گفت فردا هرکه با من به ماند و بجنگد شهید میشود من بیعتم را از شما برداشتم. در روز 10 محرم یک به یک افراد امام حسین به جنگ رفتند و به شهادت رسیدند و امام نیز یه شهادت رسید و سرها از بدنشان جدا شد و خیمه ها به اتش مشیده شد و اموال آنها به غارت رفت و اهل خیمه ها به اسارت گرفته شد.

بیشتر کمتر