انیمیشن خرس مهتاب

انیمیشن خرس مهتاب
Moonbeam Bear and His Friends

شبی خلبانی ناشی در آسمان با ماه برخورد می‌کند و ماه از آسمان به میان جنگل فرو می‌افتد. خرس مهتاب او را پیدا کرده و به خانه‌اش می‌برد....

کارگردان: Thomas Bodenstein , Mike Maurus
نویسنده: Rolf Fänger , Ulrike Möltgen , Mark Slater , Gabriele Walther
تهیه کننده: Frank Piscator
سال تولید: 2008
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

شبی خلبانی ناشی در آسمان با ماه برخورد می‌کند و ماه از آسمان به میان جنگل فرو می‌افتد. خرس مهتاب او را پیدا کرده و به خانه‌اش می‌برد. سایر حیوانات از اینکه دیگر ماه را در آسمان نمی‌بینند، نگران می‌شوند ولی بالاخره او را در خانه ی خرس مهتاب پیدا می‌کنند و با شنیدن ماجرا، به دنبال راه‌ حلی برای بازگرداندن ماه به آسمان می‌گردند…

بیشتر کمتر