انیمیشن حکمرانی سوپرمن ها

انیمیشن حکمرانی سوپرمن ها
Reign of Supermen

داستان از جایی شروع می‌شود؛ که سوپرمن مرده و لوییس لین افسرده‌است؛ اما با ساخت یک اسلحهٔ تازه توسط لکس لوتر که می‌تواند سوپر من بعدی باشد همه چیز تغییر می‌کند و…

کارگردان: Sam Liu
نویسنده: Tim Sheridan , Jim Krieg
تهیه کننده: James Tucker
سال تولید: 2019
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

ویدئوها

تیزر انیمیشن

داستان کامل

با آنکه همگی از مرگ سوپر من (کال ال کلیبتون ) مطمئن بوده اند اما پس از مدتی آثاری مشکوک از فردی عجیب بعنوان سوپرمن واقعی پیدا شده است . در این اوضاع افرادی هستند که ادعا میکنند جانشینان سوپرمن هستند و با نیروهای ابرقهرمانی که دارند در شرایط اضطرار و خطر سعی بر کمک کردن به مردم را دارند تا بتوانند خود را جایگزین سوپرمن فوت شده کنند این امر موجب شده آنها با یکدیگر به رقابت بیفتند و در این مسیر برخورد های خشنی نیز بین شان اتفاق بیفتد . در این زمان لوییس لین همسر سوپرمن فوت شده که خود نیز خبرنگار است بدنبال کشف هویت واقعی سوپرمن های جدیداست . او در حین کار هویت یکی از سوپر من ها که به او مرد آهنی نیز میگویند را کشف میکند و به کمک او سعی میکند هویت شخصی که ادعا میکند سوپرمن حقیقی است و توسط یک نیرو بسیار پیچیده و خاص دوباره بازیابی شده است را کشف کند اما آنها درگیر ماجراهایی میشوند که کل شهررا بکل مشغول و ناامن کرده است وکسی نمیداند آخر این ماجرا چه خواهد شد… این افراد جدید چه کسانی هستند ؟ و آیا سوپر من واقعی زنده است ؟

منبع

بیشتر کمتر