انیمیشن جنگ ستارگان: جنگ‌های کلون

انیمیشن جنگ ستارگان: جنگ‌های کلون
Star Wars: The Clone Wars

گروهی جدایی طلب پایگاههای نیروی های کلون را تسخیر کرده و سیارۀ وای لاو که متعلق به بومی های آن سیاره است را گرفته و مردمش را کشته یا به اسارت گرفته اند .مرکز نظامی که کلون ها در آن ساخته اند را هم محاصره کرده اند. کلون ها هم در تلاش و نبرد برای بازپس گیریِ آنها هستند.

کارگردان: Dave Filoni
نویسنده: Dave Filoni , Steven Melching , Katie Lucas , Christian Taylor , Drew Z. Greenberg , Henry Gilroy , Cameron Litvack , Matt Michnovetz , Paul Dini
تهیه کننده: George Lucas
سال تولید: 2008
نوع: مجموعه
مدت زمان: 1 ساعت

ویدئوها

تیزر انیمیشن

داستان کامل

کلون¬ها نیروهای نظامی جمهوری هستند که توسط ارتش درویت¬ها که گروههایی جدایی طلب بوده مورد تهدید قرار میگیرند.در ابتدا یکی از پایگاههایی که متعلّق به کلون¬هاست به صورت ناگهانی مورد هجوم تعدای از کماندوهای ارتش درویت¬ها به فرماندهی زنرال تمبور قرار گرفته و آن پایگاه را که “ریشی” نام دارد را تصرف و نیروهای نگهبان آنرا به جز چهار نفر انها که فرار میکنند از بین میبرند.در این حین فرمانده کدی از ارتش کلون¬ها برای بازرسی پایگاه به آنجا می¬رود و پس از مشاهدۀ وضعیت متوجه حمله به پایگاه شده و پس از درگیری و برای جلوگیری از افتادن پایگاه به دست درویت¬،ها آنرا منفجر میکنند.پس از بازگشت، آن نیروها مدال افتخار میگیرند. در مقر فرماندهی کلون¬ها،فرماندهان در حال بررسی شرایط برای حمله به گروه دیگری از درویت¬ها به رهبری واتنبور هستند که پس از یک حملۀ ناموفق به فرماندهی آزوکا، پایگاه کلون¬ها آسیب دیده و مجبور به عقب نشینی میشوند که ژنرال گنوبی هم زخمی میشود.به دنبال آن ژنرال اسکای واکر که فردی باهوش است با طرح¬ریزی یک حملۀ هوشمندانه و فریب نیروهای درویت-ها،باعث از بین رفتن مقرِّ آنها و فراهم شدن شرایط حمله به سیارۀ وای لاو و همچنین بازپس¬گیری پایگاه نظامی کلون¬ها میشود که توسط ارتش درویت¬ها محاصره شده و مردم سیارۀ وای لاو به اسارت درامده¬اند. بعد از انجام عملیات شناسایی توسط کلون¬¬ها،فرمانده کدی به رهبر بومی¬های سیاره پیشنهاد اتحاد برای شکست درویت¬ها را میدهد و پس از جلسۀ فرماندۀ بومی¬ها با سناتور سِنِتیتا و سفیر جمهوری به تفاهم می¬رسند.بعد از این تفاهم،کلون¬ها به فرماندهی ژنرال گنوبی و نیروهای محلی به درویت¬ها حمله میکنند و علی¬رغم هدف فرمانده سیمدولا برای استفاده از زندانیان بومی بعنوان سپر انسانی و در طرف دیگر گوشزد کردن اهمیت حفظ جان و خانۀ مردم بومی سیاره وای لاوتوسط ژنرال گنوبی به نیروهایش، کلون¬ها موفق به شکست درویت¬ها و اسیر کردن فرمانده آنها و همجنین آزاد شدن مردم سیارۀ وای لاو میشوند.

منبع

بیشتر کمتر