انیمیشن جنگاور: حماسه

انیمیشن جنگاور: حماسه
Epic

مری کاترین دختری نوجوان است که با جادو ملکه که توسط نیروهای تباهی زخمی شده کوچک میشود . او در اعماق جنگل بین نیروهای حیات و تباهی جنگل گرفتار شده است . آیا او میتواند پس از مرگ ملکه با کمک نیروهای حیات جنگل را از نابودی نجات دهد...؟

کارگردان: Chris Wedge
نویسنده: William Joyce , James V. Hart , Daniel Shere , Tom J. Astle , Matt Ember
تهیه کننده: Lori Forte , Jerry Davis
سال تولید: 2013
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

ویدئوها

تیزر انیمیشن

داستان کامل

امروز طولانی ترین روز سال است وهمچنین روزی که ماه کامل میشود اتفاقی که تنها هر صد سال یکبار میافتد . در اعماق جنگل انسان های کوچکی بهمراه حشرات و گیاهان سنخگو زندگی میکنند . در این روز قرار است ملکه تارا که حیات جنگل به او بستگی دارد قدرت خود را به غنچه ای بدهد تا بعد از او محافظ جنگل باشد اما کمی آن طرف تر باگنها که در تاریکی جنگل زندگی میکنند سعی دارند با نابودی ملکه و غنچه حیات را از جنگل بگیرند و خود بر جنگلی تاریک و بدون سبزی حکمرانی کنند . اما در حاشیه این جنگل انسانی دانشمند و محقق زندگی میکند او قصد دارد وجود این موجودات کوچک که شبیه انسانها هستند را ثابت کند همین عمل او باعث شده تا همسرش از او جدا شده و فرزندشان را نیز با خود ببرد . اما پس از فوت هسرش مری کاترین به پیش پدر باز میگردد و سعی میکند پدر ر از ادامه این تحقیقات عجیب و غیر عادی منصرف کند اما سعی او بیهوده است و پدر همچنان قصد دارد وجود این موجودات کوچک را ثابت کند . در همین حین ملکه تارا که توسط باگنها زخمی شده است مری کارتین را به داخل جنگل میکشاند و او را کوچک میکند و غنچه را به او میدهد تا آن را بدست نیم گالو (محافظ تاریخچه جنگل) برساند . مری کاترین به کمک جنگاروان سبزپوش سعی دارد تا غنچه را به مکان مناسبش برساند تا زیر نور ماه کامل بازشود و ملکه ای جدید برای جنگل انتخاب شود که در همین راستا جنگی بین سبزپوشان و باگنها اتفاق می افتد اما در آخرین لحظات به کمک پدر مری کاترین غنچه زیر ماه کامل به موقع شکفته میشود و ملکه جدید معرفی میشود .بعد از شکفتن غنچه ماموریت مری کاترین تمام میشود و با قدرت جدید ملکه به اندازه واقعی خود بازمیگردد و از آن پس زندگی شادی را با پدرش و دیگر موجودات کوچک جنگل ادامه میدهد.

منبع

بیشتر کمتر