انیمیشن تور؛ افسانه‌ی وایکینگ ها

انیمیشن تور؛ افسانه‌ی وایکینگ ها
Legends of Valhalla : Thor

تور پسر نوجوانی است که بر خلاف میلش در آهنگری کار میکند تا اینکه یک روز با یک چکش جادویی روبرو میشود که میتواند او را برای رسیدن به آرزوی بزرگش یعنی جنگجو بودن، هدایت کند...

کارگردان: Óskar Jónasson , Toby Genkel
نویسنده: Friðrik Erlingsson , Snorri Sturluson
تهیه کننده: Hilmar Sigurðsson
سال تولید: 2011
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

پسر نوجوانی در یک کارگاه آهنگری، همراه مادر کار میکند. او همیشه دوست داشته است تا یک جنگجو باشد و حتی در زمانهای بی کاری، تمرین نبرد هم میکند. اما والدینش به او این اجازه را نمیدهند. پدر تور که پادشاه شهر افسانه ای والهالاست و در آسمان زندگی میکند، پادشاه قدرتمندی است که مردم برایش هدایا و قربانی هایی میبرند. تا اینکه مخترعی به نام گوبلین، چکشی با قدرت جادویی درست میکند و آنرا به پادشاه پیشنهاد میدهد و در مقابل به اندازه ی وزنش طلا میخواهد. پادشاه عصبانی شده و گوبلین و چکش را از قصر بیرون می اندازد. چکش جادویی در کارگاه آهنگری تور فرود می آید و تور بدون آنکه بداند چه کارهایی از او بر می آید در کار آهنگری از آن استفاده میکند. تا اینکه روزی غولهای شهر زیرزمینی برا غارت مردم به روستا حمله میکنند و ادا را با خود به گروگان میبرند. تور برای نجات ادا، تلاش و تمرین میکند تا بتواند کار با میولینر را یاد بگیرد و بالاخره میتواند آنها را شکست داده و پدرش را از خودش راضی نگه دارد.

منبع

بیشتر کمتر