انیمیشن به سوی خانه

انیمیشن به سوی خانه
Homeward

برای رسیدن به هدف باید تلاش کرد.

کارگردان: Michael Johnson
نویسنده: David Michael Latt , Aaron Witlin
تهیه کننده: David Michael Latt
سال تولید: 2020
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

ویدئوها

تیزر انیمیشن

داستان کامل

لوی دانش آموز باهوش و تیزهوش مدرسه است. او برای رفتن به بهترین دانشگاه تلاش می کند. برادرش بار از اینکه لوی چنین تصمیماتی دارد او را مسخره می کند. اشبل مدیر مدرسه با لوی در حال مکالمه و صحبت بودند که با حیله و دسیسه ی بار روبه رو می شوند و رنگ و آب رنگی روی سر مدیر مدرسه می ریزد و اشبل عصبانی آنجا را ترک می کند. لوی تمام تلاش خود را می کند که برادرش بار را با خود به منطقه ای می برد که دیگر نتواند حیله گری کند و کار او را خراب نماید. به همین دلیل با در طول مسیر با رانندگی خطرناک خود سعی می کند برادرش را تا پایان مراسم فارغ التحصیلی از خود دور کند. در این مسیر با رانندگی خطرناک خود منجر به تصادف نیز می شود. همچنین در طول مسیر به افرادی بر می خورند که نیاز به کمک برای تعمیر ماشین دارند. بار به آن ها کمک می کند ولی لوی اعتقاد دارد شاید آن ها دزدان تو راهی باشند که به هوای تعمیر ماشینشان از آن ها دزدی شود و اموال و وسیله هایشان را بگیرند. اما بار نمیپذیرد و کمک می کند. در آخر مورد سپاس و تشکر آن ها واقع می شوند. بار در بازه ای از لوی جدا می شود و با بیسکوئیت کوتوله هایی برخورد می کنند که ساک جادویی لوی توسط آن ها دزدیده می شود. در آخر لوی می تواند برادرش را نجات دهد و با سخنرانی شیوا در مراسم فارغ التحصیلی سبب تحسین همه واقع گردد.

بیشتر کمتر