انیمیشن افسانه ماردوش؛ جام جهان بین

انیمیشن افسانه ماردوش؛ جام جهان بین

پسر بُد مر این پاک دل را یکی، که از مِهر بهره ش نبود اندکی

کارگردان: حسین مرادی‌زاده
نویسنده: فریدون دانشمند
سال تولید: 1384
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

در ابتدای داستان سلسله پادشاهان از کیومرث تا جمشید نقل میشود، پادشاهی ابتدا از کیومرث که فردی شجاع و دانا بوده است شروع میشود سپس به فرزند او سیامک میرسد و از او به هوشنگ سپس به فرزند هوشنگ یعنی طهمورث میرسد و در آخر این مقام به جمشید جم میرسد. این سلسله مدام در حال در گیری با اهریمن و دیو ها بوده اند . در ادامه داستان یاز اردشیر (پیک جمشید) برای او خبر می آورد که عده ای از دهقانان بر سر تقسیم آب با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند. جمشید برای پیگیری و حل مسئله مشکل آنها نزد آنان می آید. یکی از دهقانان از پیرمردی به عنوان شاهد نام می برد جمشبد از محل او میپرسد و میفهمد آخرین بار او را در حال رفتن به سمت نیزار دیده اند جمشید به طرف نیزار به راه می افتد و در آنجا به جستجوی پیرمرد میپردازد در همین اثنا متوجه میشود در محاصره آتش گیر افتاده است او تسلیم نمیشود و با تلاش بسیار میتواند خود را از بند آتش برهاند. او برای مشورت نزد شهرسب نیک اندیش میرود تا برای مواجهه با این مشکل به راه حلی دست پیدا کند . شهرسب که مردی دانا و مدبر است و با یاران خود در کوه البرز به عبادت و تفکر مشغول است به جمشید میگوید که این واقعه نیرنگ اهریمن بوده است. جمشید مصمم میشود که اهریمن را نابود کند شهرسب به او میگوید باید جام را از دست او خارج کرد اینگونه انگار چشم او کور میشود . جمشید به شهرسب میگوید که میخواهد به تنهایی اهریمن را نابود کند اما شهرسب به او میگوید نباید به تنهایی به مصاف او برود و باید خصلت هایی که با شیطان دشمن هستند به دنبال خود داشته باشد و برای این امر یارانی را همراه خود ببرد از جمله کسی که بینا ترین چشم را دارا باشد یعنی کوهیار ، شنوا ترین گوش را داشته باشد یعنی کوشیار ، توانا ترین بازو را داشته باشد یعنی آبتین ، طبیب و آهنگر و چنگی یعنی روزبه و کاوه ، لوری. یاز اردشیر مامئر میشود تا یاران جمشید را برای سفر خبر کند و فرمان جمشید را به آنها برساند . آنها وقتی فرمان جمشید را میشنوند بدون هیچ سخنی میپذیرند و نزد جمشید می آیند. آنها سفر را شروع میکنند و برای عبور از دریا جمشید کشتی را برای اولین بار میسازد و دریا نوردی را آغاز میکنند در میانه ی راه با گردابی سهمگین

بیشتر کمتر