انیمیشن افسانه سرزمین گوهران

انیمیشن افسانه سرزمین گوهران
The legend of Goharan land

آریو متوجه می‌شود استاد دیگ‌سازش با دیوها ارتباط دارد. پس از آنکه شهر گوهران به دست دیوها فتح می‌شود، آریو سعی می‌کند به کمک دوستانش مردم شهر را از دست آنها نجات دهد.

کارگردان: مجید شاکری
نویسنده: علی ثمینی , نغمه ثمینی , آرمان آرین , محمد نجاتی , محمد برومند
تهیه کننده: استودیو سینمایی پارسیما
سال تولید: 1390
نوع: سینمایی

داستان کامل

روزی آریو که شاگرد کچل دیگی است، وارد زیر زمین مغازه میشود. بعد از مدتی کچل دیگی به زیرزمین آمده و مشغول صحبت با دیو ها میشود. آریو که گوشه ای پنهان شده از وجود دیو ها مطلع میشود. دیو ها از کچل دیگی میخواهند برایشان دیگ های پرنده بسازد تا بتوانند سنگ گوهران را از پادشاه بدزدند. اگر دست دیو ها به سنگ گوهران میرسید طلسم اسارت دیو سفید باطل شده و دیو سفید آزاد میشد و میتوانست بر سرزمین انسانها حکومت کند و آنها را برده خود کند. آریو از زیر زمین فرار کرده و ماجرا را برای آرمیتی برادر زاده وزیر تعریف میکند. یکی از دیوها خود را به شکل وزیر درآورده و به قصر پادشاه میرود. او موفق میشود سنگ گوهران را از پادشاه بدزدد و به این ترتیب دیو سفید آزاد میشود. وزیر تقلبی سربازانش را برای دستگیری آریو به دنبال او میفرستد. دیگی یک دندون آریو را در زیرزمین دیگ سازی گیر می اندازد تا سربازان موفق به دستگیری آریو شوند. آریو که سعی در فرار از زیر زمین دارد در چاهی می افتد که محل ورود به دنیای دیو هاست.او متوجه میشود که دیو ها وزیر را دزدیده اند و به کمک سفید دیوک که با وزیر دوست شده او را آزاد میکند. آنها با هم به دنیای انسان ها می آیند. آریو به همراه آرمیتی واستاد پیران برای پس گرفتن سنگ گوهران به سرزمین دیوها میروند. دیو سفید به سرزمین آدم ها حمله میکند تا بر آنها حکومت کند. (ادامه متن پایان ماجرا را لو می دهد) اما آریو و دوستانش محل اختفای شیشه عمر دیو ها را پیدا کرده و آنها را می شکنند. همه ی دیو ها به جز دیو سفید از بین میروند. آریو با دیو سفید می جنگد و سنگ گوهران را از او می گیرد. به این ترتیب دیو سفید دوباره اسیر شده و ناپدید میشود و سفید دیوک هم به شخصیت واقعی اش یعنی پسری کوچک تبدیل میشود.

منبع

بیشتر کمتر