انیمیشن افسانه خرگوش کونگ فو کار

انیمیشن افسانه خرگوش کونگ فو کار
Legend of kung fu rabbit

هرکسی با تلاش و کوشش مي تواند از صفر به اوج موفقيت برسد.

کارگردان: Sun Yijun
نویسنده: Zou Jingzhi , Zou Han
تهیه کننده: Dong Fachang , Xue Jiajing , Jiang Ping , Zhou Chao
سال تولید: 2011
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

ویدئوها

تیزر انیمیشن

داستان کامل

استاد چی فو فرمانروای اساتید کونگ فو است و دیگر خیلی پیر شده. برای همین نامه ای به دخترش مینویسد و از او میخواهد که به مدرسه ببر بیاید تا درباره جانشینش با او صحبت کند. در همین حین اسلش و یارانش به او حمله میکنند تا او را به قتل برسانند و نشان فرمانروایی را از او بگیرد اما استاد چی فو با جراحت شدید فرار میکند و فو که آشپزی است اتفاقی با وی روبرو میشود. استاد چی فو در لحظات آخر عمرش نشان را به فو میدهد و از او میخواهد که آن را به دخترش بدهد. فو با تحمل سختی های زیاد به شهر میرسد و مدرسه ي ببر را پيدا مي‌کند، اما با اشتباهاتي که پيش مي‌آيد به عنوان نيروي آشپزخانه مدرسه استخدام ميشود، همزمان پوني همراه بيگي به شهر مي‌آيند تا استاد چي فو را ببينند و در شهر متوجه مي‌شوند که اسلش جاي چي فو را گرفته است. پوني که مي‌خواهد از پدرش با خبر بشود يواشکي داخل مدرسه ميرود و به اسلش حمله ميکند، پوني متوجه مرگ پدرش ميشود و با جراحتي که اسلش بر او وارد کرده فرار ميکند. پوني که صدمه ديده روي زمين بيهوش مي‌افتد و بيگي کمک مي‌خواهد که ناگهان فو صداي بيگي را ميشنود و به آنان کمک مي‌کند. فو که هنوز نمي داند دختر چي فو کيست در خواب چي فو را مي‌بيند و چي فو به او ميگويد که بايد تلاش و تمرين کند. فو هم در همه‌ي کارهايش سعي و تلاش ميکند و تبديل به يک کنگ فو کار ميشود. اما يک روز که فو به سمت کلبه ي پوني و بيگي ميرود سربازان اسلش او را تعقيب ميکند اما کسي را در کلبه پيدا نمي کنند و فو را به زندان مي اندازند. سرانجام جشني براي معرفي اسلش به عنوان فرمانرواي اساتيد با حضور همه ي اساتيد گرفته مي شود که اساتيد با اين کار مخالفت مي کنند و با او مبارزه مي کنند اما اين اسلش است که پيروز مي‌شود. پس از اينکه اسلش ميخواهد خود را به عنوان فرمانروا معرفي کند ناگهان پوني ميايد و با او مبارزه ميکند اما بازهم اين اسلش است که بر او غلبه ميکند. اسلش اين بار ميخواهد پوني را بکشد که يکدفعه فو از زندان به طور معجزه آسايي بيرون مي‌آيد و اسلش را طي مبارزه اي شکست ميدهد و نشان را که چي فو به او داده بود به پوني ميدهد. در‌ آخر پوني، فو و بيگي در جنگل در حال استراحت هستند که پوني از فو ميپرسد چه مي خواهد بکند و او جواب ميدهد که به مردم کمک کند.

منبع

بیشتر کمتر