انیمیشن اعجوبه

انیمیشن اعجوبه
The Prodigy

کی جی دختری ست که برای مبارزه با فرمانروای اژدها توسط استاد پاندا تحت آموزش کونگ فو قرار دارد.او برای نجات پرنسس پو که توسط افراد فرمانروا دزدیده شده، به قصر فرمانروا می رود ولی او در ابتدا نسبت به اینکه موفق شود امیدی ندارد اما وقتی خودش را باور می کند ....

کارگردان: Robert D. Hanna
نویسنده: Robert D. Hanna
تهیه کننده: Thom Chapman
سال تولید: 2009
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

کی جی دختری تنها و یتیم است که پدرش در حین مبارزه بافرمانروای اژدها کشته شده است.کی جی توسط استاد کونگ فو کاری که یک پانداست آموزش می بیند و از نظر استاد پاندا او استعداد زیادی دارد و مهارت هایی بالایی بدست آورده است ولی کی جی به خودش باور ندارد و می ترسد که او هم مانند پدرش در مبارزه شکست بخورد. کی جی به فلوت زدن علاقه دارد و یک روز که در حال نواختن فلوت بود صدای تار زدنی را شنید.او به سمت صدا رفت و در آن جا جوانی را دید که در حال زدن تار است.آن جوان پرنسس پو نام داشت.او شاهزاده ی آن سرزمین بود و به موسیقی علاقه داشت.شاهزاده و کی جی با هم به رستورانی می روند و وقتی می بینند که در آنجا موسیقی مایوس کننده اجرا می کنند تصمیم می گیرند که باموسیقی خودشان فضا را عوض کنند.در همان هنگام امپراطور سر می رسد و از دست پسرش عصبانی می شود و دستور می دهد که از آنجا برود و بعد به کی جی می گوید که تو در حد پسر من نیستی که بخواهی با او وقت بگذرانی و او را تحقیر می کند. کی جی و شاهزاده پو که به هم علاقه مند شده اند به صورت مخفیانه با یکدیگر دیدار می کنند اما ناگهان گروهی به آن ها حمله می کنند و شاهزاده را می ربایند.کی جی سعی می کند که با آن ها بجنگد و جلوی بردن شاهزاده را بگیرد ولی در مبارزه با دختری از آن گروه شکست می خورد و آن ها شاهزاده را می برنند.استاد پو که شاهد این ماجراست به کی جی می گوید که آن دختر اسمش پرنسس می است و آن ها برای فرمانروای اژدها کار می کنند. پاندا به کی جی مگوید که باید برای نجات شاهزاده بروندولی کی جی قبول نمی کند.او در خودش توانایی مبارزه با آنها را نمی بیند.استاد پو در صحنه ی مبارزه کیفی را پیدا می کند که متعلق به پرنسس می است.او آن کیف را به کی جی می دهد وکی جی متوجه می شود که وسایل زنانه ی آن کیف داردای نیروهایی عجیب هستند.استاد پاندا برای او می گوید که پرنسس می شاهزاده ای از سلسله ی هان است و اجداد او توانایی ساخت موادی را داشته انده که به وسیله ی آن قدرتشان چند برابر می شود.کی جی آن کیف را برمیدارد و تصمیم میگیرد برای مبارزه ازآن استفاده کند. پرنسس می برای پس گرفتن کیفش برمی گردد و لی در مبارزه با کی جی شکست می خورد و به قصر فرمانروای اژدها باز میگردد.کی جی و پاندا از فرصت استفاده می کنند و آنها را تعقیب می کنند تا به این وسیله خودشان را به شاهزاده برسانند. وقتی به محل قصر فرمانروای اژدها می رسند با سرزمین تاریکی روبه رو می شوند که در آنجا اراواح مختلفی برای محافظت از آن منطقه وجود دارد.کی جی و پاندا مخفیانه وارد آن سرزمین می شوند و در آن جا شخصی را می بینند که فکر می کنند جزء افراد فرمانروا ست و به سمت او حمله می کنند ولی آن شخص به آن ها می گوید او جزء مردم آن سرزمین است که از زندان فرمانروا فرار کرده و برایشان می گوید که از زمانی که این شخص فرمانروای سرزمین ما شده سرزمین ما رو به تاریکی رفته است و مردم آن جا از دست او در امان نبوده اند.آن شخص به کی جی و پاندا کمک می کند که از راه مخفی خودشان را به قصربرسانند .در نزدیک قصر کی جی متوجه می شود که امپراطور برای نجات پسرش به آن جا آمده ولی در بین ارواح خبیث گرفتار شده.او با استفاده از وسایلی که همراه دارد با کمک پاندا امپراطور را نجات میدهد.امپراطور از اینکه قبلا کی جی را تحقیر کرده پشیمان می شود و از او عذر خواهی می کند.کی جی از امپراطور می خواهد که در همان جا بماند تا آنها بروند و پرنسس پو را نجات بدهند. کی جی و پاندا وارد قصر می شوند و با تالارهایی رو به رو می شوند که درهر کدام مانعی برای ورود قرار گرفته . آن ها با استفاده از توانایی ها و هوش خود از تالار ها عبور می کنند و خودشان را به فرمان روا می رسانند . در آن جا افراد فرمانروا و پرنسس می سعی می کنند جلوی کی جی را بگیرند ولی موفق نمی شوند.کی جی و پاندا بعد از شکست دادن افراد فرمانروا به سراغ فرمانروا می روند و او را هم شکست می دهند و بعد از نابودی او پرنسس پو را نجات می دهند و به نزد امپراطور می برند.امپراطور از کی جی و پاندا تشکر می کند و به آن ها می گوید از این به بعد به جایگاه آن ها احترام می گذارد.

منبع

بیشتر کمتر