انیمیشن اسکمپر پنگوئن راهنما

انیمیشن اسکمپر پنگوئن راهنما
The Adventures of Scooter the Penguin

رویارویی با چالش ها باعث رشد و یادگیری میشود.

سال تولید: 2012
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت