انیمیشن ارباب لوبیاها

انیمیشن ارباب لوبیاها
VeggieTales: Lord of the Beans

کمک به دیگران، بک خوشبختی ابدی است.

کارگردان: Mike Nawrocki
نویسنده: Phil Vischer
تهیه کننده: Colin M. Davis , David Pitts , Marissa Collyer
سال تولید: 2005
نوع: سینمایی
مدت زمان: 51 دقیقه

داستان کامل

بیلبوی، در ماجراجویی های خودش، یک لوبیای اسرار آمیز و جادویی، پیدا می کند و آن را به توتو هدیه می دهد، اما توتو نمی داند که با آن باید چه کاری انجام بدهد، و برای اینکه بداند با این چه کار درستی می تواند انجام دهد، با نظر راندلف و همراهی تعدادی محافظ، راهی سفر به جنگل تمشک می شود، در جنگل تمشک، درختی پیر، به او می گوید که به روستایی در سرزمین غم برود (البته با نقشه ارباب تاریکی) و در آنجا متوجه می شود که باید چه کاری انجام دهد، توتو هم تصمیم می گیرد به آن روستا برود، اما وقتی به سرزمین غم می رسند، فقط توتو می تواند از دروازه آبی سرزمین غم، عبور کند، و توتو هم برای اینکه به هدفش برسد، تصمیم می گیرد تا تنهایی وارد این سرزمین شود، در ادامه راه اِهِمّ را می بیند و او می خواهد لوبیایی را که ادعا دارد برای آن است، از دست توتو بگیرد، اما توتو، لوبیا را به او نمی دهد، و اهم از کارش منصرف می شود و توتو را در این سفر، برای رسیدن به روستا، راهنمایی می کند (البته با نقشه ارباب تاریکی)، راندلف و محافظان هم از در دیگری وارد سرزمین غم می شوند تا به کمک توتو بروند، توتو و راندلف، در همان روستای مورد نظر همدیگر را پیدا می کنند، اما ارباب تاریکی ها در آنجا منتظرشان بود و به محضی دیدن توتو، لوبیا را از او می گیرد، ولی بیلبوی، که از قبل برای کمک به مردم، در آن روستا بود، ارباب تاریکی را شکست می دهد و لوبیا را پس می گیرند. توتو در آنجا متوجه می شود که از این لوبیا، باید برای کمک به دیگران استفاده کند، لذا با استفاده از جادوی لوبیا، آن روستا را آباد و سر سبز می کند، و سر زمین غم، تبدیل به سرزمینی شاد می شود.

منبع

بیشتر کمتر