انیمیشن آقای مهربان

انیمیشن آقای مهربان

ماجرای ضامن آهو شدن امام رضا (ع)

کارگردان: بهنام دلداده , سیدعلیرضا گلپایگانی
نویسنده: بهنام دلداده , داوود امیریان
سال تولید: 1390
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

“تیز پا” بچه آهویی است که شکارچیان مامون پدرش را شکار کرده اند.او با مادر خود (چشم عسلی) از دست عقاب دست آموز مامون به بیشه ای به نام “دوستی” پنا می برند.تیز پا، و بچه خرگوشها، که به تازگی با هم آشنا شده اند برای بازی از پدر و مادر خود دور می شوند تیز پا در حمله عقاب زبانش بند آمده و قادر به صحبت کردن نیست.دوستانش معتقد هستند که باید دوباره بترسد تا زبانش باز شود .او درحین چرا گیاهی سمی را می خورد و مریض می شود. لاکپشت پیر می گوید برای نجات بچه آهو نوعی گیاه دارویی وجود دارد که درکنار برکه ی نزدیک محل زندگی شکارچی قرار گرفته است.چشم عسلی قبول می کند که به آنجا رفته و گیاه را پیدا کند ولی در دام شکارچی اسیر می شود.شکارچی که از زندگی فقیرانه خود خسته شده و یک پسر مریض هم دارد با حرص و طمع بسیار سعی دارد با کشتن آهو و پیشکش کردن آن به مامون ،شکارچی مخصوص مامون شود.امام رضا علیه السلام که برای خواندن نماز باران به بیشه آمده بودند به شکارچی و آهو نزدیک شده و ازاو می خواهند که آهو را آزاد کند تا او به بچه مریض خود رسیدگی کند.اما او قبول نکرده و برکشتن آهو اصرار می ورزد.امام ضمانت می کنند که او تا غروب باز می گردد.شکار چی قبول میکند که او را آزاد کند بشرطی که تا بازگشتن آهو ایشان در خانه شکارچی بمانند.آهو آزاد شده و به نزد فرزندش باز می گردد به او شیر داده و او شفا می یابد.امام رضا علیه السلام که در خانه شکارچی هستند پسرمریض آنها را می بینند ومتوجه ناراحتی مادر او شده و برای او دعا می کنند به اذن خداوند و دعای امام رضا علیه السلام فرزندش شفا می یابد.شکارچی هم که از شفای پسرش خوشحال است از کشتن آهوکه به نزد شکارچی باز گشته ، منصرف می شود.

منبع

بیشتر کمتر