انیمیشن آستریکس در شهر گل ها

انیمیشن آستریکس در شهر گل ها
Asterix the Gaul

در برابر دشمن بایست!

کارگردان: Ray Goossens
نویسنده: René Goscinny , Albert Uderzo , Willy Lateste , Jos Marissen , László Molnár
تهیه کننده: Georges Dargaud , Raymond Leblanc
سال تولید: 1967
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

مردم گل بسیار قوی هستند و گرفتن شهر آنها برای فرمانده ی لشکر روم غیر ممکن شده. او میخواهد بداند علت قدرت بیش از حد مردم شهر گل چیست تا با آن روش بر سزار غلبه کرده و پادشاه روم شود. به همین منظور کالیگو را با گریمی مشابه مردم گل و به عنوان جاسوس میان آنها میفرستد تا علت قدرتشان را بفهمد. کالیگو از استریکس و ابلیکس علت را میپرسد اما آنها حرفی نمیزنند. او نیز عواطف آنها را تحریک میکند و دلشان را به دست میاورد. آنها او را نزد پانارومیکس کی برند و پانارومیکس نیز کمی از شربی جادویی اش به کالیگو میدهد. کالیگو قدرتمند شده و راز را میفهمد. آن شب یک مهمانی در شهر گل برقرار میشود و وقتی استریکس و کالیگو مشغول رقصیدن هستند، آستریکس سیبیل کالیگو را میگیرد و سیبیل او کنده میشود. کالیگو که قبلا شربت نیروزا خورده به سرعت فرار کرده و نزد فرمانده اش میرود و ماجرا را برای او میگوید. سربازان رومی با گذاشتن تله پانارومیکس را دستگیر کرده و نزد فرمانده شان میبرند اما او حاضر به لو دادن فرمول شربت نمیشود. آستریکس هم برای نجات پانارومیکس به قرارگاه رومی ها میرود و توسط آنها دستگیر میشود. فرمانده میخواهد آستریکس را شکنجه کند تا پانارومیکس را وادار به حرف زدن کند. پانارومیکس هم می پذیرد و معجونی درست کرده و به رومی ها میدهد. اما رومی ها بعد از خوردن معجون ریش و سیبیل زیادی درمیاورند که رشدی سریع دارد و دست و پایشان را می بندد. فرمانده از پانارومیکس میخواهد پادزهری بسازد و در عوض آنها را آزاد کند. او هم علاوه بر پادزهر شربت نیروزا تهیه کرده و به استریکس میدهد. وقتی استریکس و پانارومیکس میخواهند از انجا بروند، سزار از راه میرسد و آستریکس نیت فرمانده برای برکنار کردن سزار را به او میگوید. سزار نیز فرمانده را برای غلبه بر وحشی های مغول میفرستد و استریکس و پانارومیکس را به پاس و دادن فرمانده آزاد میکند. مشروط بر اینکه علیه او توطئه نکنند. آستریکس و پانارومیکس هم پیروزمندانه به شهر گل برمیگردند.
منبع

بیشتر کمتر