انیمیشن آخرین شعبده باز

انیمیشن آخرین شعبده باز
Bilem Bam Budin

انسان ها برای انجام هر کاری باید ایمان و اراده داشته باشند.

کارگردان: Diego Rodriguez
نویسنده: Elsa Bornemann , Martín Masciandaro
تهیه کننده: Victoria Aizenstat , Juan Francisco Maritello
سال تولید: 2015
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

داستان کامل

آلدانا از اینکه پدر و مادرش خانه ی درختی او را تخریب می کنند ناراحت می شود. او به همراه خانواده به تماشاخانه می روند تا نمایش ببینند. مجری از مشکل پیش آمده عذرخواهی می کند و می گوید نمایش دیر تر برگزار می گردد و تا آماده شدن نمایش نامه شعبده بازی اجرای نقش می کند. آلدانا با دیدن شعبده باز خوشحال می شود و تقاضای ادامه ی شعبده بازی دارد. شعبده باز ادامه می دهد و از اینکار خود آلدانا را وارد رویاها می برد و از او تقاضای کمک می کند. آلدانا با راهنمایی های مرد شعبده باز به سرزمینی می رود که زادگاه مرد شعبده باز می باشد و به کمک او باید آزاد شود. فرزندان دختر و پسر مرد شعبده باز به نام های اوردیانا، اوسوفیا، بابیلوتوس و هم چنین زن مهربانی به نام ناتوریالا در این مسیر آلدانا را راهنمایی می کنند. در این مسیر آلدانا با اتفاق های متفاوتی مواجه می شود و بسیار تلاش می کند. تیس تیکیس موش کوچکی است که به عنوان پیک پیام رسان در هوا حرکت دارد و گاهی در این سرزمین با آلدانا است. او با گفتن اسم رمزی که مرد شعبده باز به او داده بود خود را به فرزندانش معرفی و راهنمایی دریافت می کرد. در نتیجه نتوانست پادشاه مغرور و خودخواه آن سرزمین را شکست دهد و سرزمین را نجات دهد. مرد شعبده باز از اینکه آلدانا توانست به او کمک کند تشکر می کند. بعد از این اتفاق آلدانا خود را روی صندلی های تماشاخانه می بیند و متوجه این قضیه می گردد که دلیل انتخاب او برای کمک به مرد شعبده باز ایمان و اعتقاد او به این کار و شعبده بازی بود.

بیشتر کمتر