گرافکر

gerafekr

کتاب  >   رشد   >   کلیپ
کلیپ
معرفی کتاب رشد
این کتاب اولین اثر منتشر شده از آثار استاد است که ابتدا بدون مقدمه کنونی، به چاپ رسید. شاید کتاب رشد همه هدف نویسنده را از تلاش‌های فکری و تربیتی در بر داشته باشد و این معجزه سوره کوچک عصر و تفسیر جالبی است که از آن ارائه شده؛ چرا که کلمه #تکامل که معمول و مشهور در هدف آفرینش است را زیر سؤال می‌برد و #رشد را مطرح می‌کند.